Valsartan01/02/2009
Valsartan, като компонент на Exforge на Novartis, може да повишава риска за увреждания на плода и новороденото, поради което не трябва да бъде прилаган по време на бременност, предупреди FDA. Exforge представлява комбинация от amlodipine и valsartan. Като всички медикаменти, които повлияват директно ренин-ангиотензин-алдостероновата система – АСЕ инхибитори, ангиотензин рецепторни блокери (ARB) и ренинови инхибитори, valsartan (който е ARB) е противопоказан за приложение по време на бременност. Жените в детеродна възраст, които получават терапия с подобни медикаменти, трябва да бъдат предупредени за неблагоприятните последици от техния прием по време на бременност. Приложението на АСЕ инхибитори през първия триместър на бременността се свързва с повишена честота на големи малформации (по данни от ретроспективни наблюдения). А през втория и третия триместър – с увреждания на плода и неонатална токсичност, включително хипотония, забавяне в осификацията на черепа, преждевременно раждане, анурия, бъбречна недостатъчност и смърт на новороденото. Гестационната експозиция на АСЕ инхибитори може са причинява интраутеринна ретардация в развитието на плода, краниофациални деформации, олигохидрамниоза, хипоплазия на белите дробове, контрактури на крайниците, отворен дуктус артериозус (въпреки че данните в тази област все още не са окончателни и не е ясно дали това се отнася за всички инхибитори на РААС). Новородените с анамнеза за in utero експозиция на valsartan (подобно на всички инхибитори на РААС) трябва да бъдат наблюдавани внимателно за хипотония, олигурия (анурия) и хиперкалиемия. За овладяване на нарушенията, те могат да се нуждаят от вливания или диализа.