Tesofensine01/02/2009
Tesofensine - инхибитор на пресинаптичното захващане на норадреналина, допамина и серотонина, води до значима загуба на телесно тегло, показват резултатите от фаза 2 на проучването TIPO-1, публикувани в списание Lancet (1). Експерименталният медикамент първоначално е разработен за терапия на болестите на Алцхаймер и Паркинсон, но поради ограничената си ефикасност е спрян от проучване с тази индикация. По време на изследването е наблюдавана значителна загуба на тегло при участниците със затлъстяване, което е дало основание медикаментът да бъде изследван в тази насока. В настоящото проучване са участвали 203 пациенти със затлъстяване (индекс на телесна маса между 30 и 40 kg/m2). Те са били рандомизирани да получават tesofensine (0.25 mg, 0.50 mg или 1.00 mg) в продължение на 24 седмици или плацебо. В допълнение на терапията, на пациентите е била предписана и диета с 300 kcal дефицит. Лечението с tesofensine е довело до редукция на теглото със средно 4.5 kg при дозировка 0.25 mg, 9.2 kg при дозировка 0.5 mg и 10.6 kg при дозировка 1.0 mg. Странични действия (промени в настроението, гастроинтестинални симптоми, разстройство на съня, замаяност) са били наблюдавани главно при пациентите, приемащи най-високата доза. Хемодинамичните ефекти са били сходни с тези на sibutramine. (КП) Използван източник: 1. Astrup A., Madsbad S., Breum L. et al. Effect of tesofensine on bodyweight loss, body composition, and quality of life in obese patients: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2008, 372 (9653): 1906-1913 www.thelancet.com