Свързан ли е montelukast01/02/2009
Свързан ли е montelukast (Singulair, Merck) с невропсихиатрични неблагоприятни действия? Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA) заяви, че ще продължи да анализира данните от клинични проучвания, за да оцени дали съобщенията за ефекти, повлияващи настроението и поведението, са лекарствено-индуцирани. Montelukast (Singulair) e най-често предписвания левкотриенов рецепторен антагонист. През март 2008 FDA информира лекарите и пациентите за вероятна връзка между Singulair и промени в настроението като суицидни помисли и поведение. Лекарствената агенция на САЩ посъветва лекарите да наблюдават пациентите, получаващи терапия с този медикамент, за реакции, свързани със суицидиум, такива като суицидни намерения и склонност към самонараняване. При 0.01% от лекуваните с montelukast пациенти са регистрирани невропсихиатрични ефекти. Няма нито един случай на суицидиум. Няма докладван случай на суицидно поведение сред пациенти, лекувани с zafirlukast или zileuton. „Въпреки че данните не посочват, че montelukast, zafirlukast или zileuton са свързани със суицидни намерения или поведение, проведените клинични проучвания не са насочени специфично да оценяват невропсихиатричните събития. В резултат на това, може някои от инцидентите да не са били докладвани,“ коментира FDA. За класификация на суицидните инциденти при анализа на данните от клиничните проучвания и на трите медикамента ще бъде използван Columbia Classification Algorithm of Suicide Assessment. Montelukast е показан за лечение на бронхиална астма и симптоми на алергичен ринит, както и за превенция на индуцирана от физически усилия астма. Zafirlukast е също левкотриенов рецепторен антагонист, прилаган за лечение на астма. Zileuton e инхибитор на левкотриеновата синтеза, който е индициран за лечение на астма.