Широкоспектърната бактериална полимеразна верижна реакция01/02/2009
Широкоспектърната бактериална полимеразна верижна реакция (PCR) може да бъде точен метод за диагностициране на неонатален сепсис, ако се използва преди, но не и след започване на антибиотичната терапия, показаха резулатите от проспективно проучване, публикувани през януари в Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine (1). В настоящото проучване е изследвана точността на PCR за амплификация на бактериални 16S rRNA гени в положителни хемокултури преди (0 час) и на 12, 24 и 48-ия час след започването на антибактериално лечение. Участвали са 242 пациенти – положителни хемокултури са били установени при 52 от тях и позитивна PCR (0 час) – при 57. Резултатите от сравнението показват, че чувстителността на PCR на 0 час е 96.2%, специфичността – 96.3%, позитивната предиктивна стойност – 87.7% и негативната предиктивна стойност – 98.8%. От всички пациенти с позитивна PCR на 0 час, при седем резултатът от PCR е бил позитивен и на 12-ия час от започването на антибиотичната терапия, но при нито един случай - на 24 или на 48-ия час. 1. Arch Pediatr Adolesc Med 2009, 163: 6-11 http://archpedi.ama-assn.org