Roxithromycin01/02/2009
Roxithromycin (Roxistad) e полусинтетичен антибиотик от групата на макролидите. Той е много сходен по химическа структура и механизъм на действие с erythromycin. Тъй като има по-малък афинитет от erythromycin към цитохром Р450, roxithromycin се свързва с по-малко нежелани лекарствени взаимодействия. Roxithromycin инхибира бактериалната белтъчна синтеза, като се свързва специфично със субединицата 50S на бактериалната рибозома. Има сходен антибактериален спектър с erythromycin, но е по-ефективен срещу някои gram-негативни бактерии, особено Legionella pneumophila. Показан е за лечение на бактериални инфекции, причинени от микроорганизми, чувствителни към roxithromycin (съгласно кратката характеристика): - дихателни инфекции - пневмонии, особено тези, причинени от Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psittaci (ornithosis) или Chlamydia pneumoniae - фарингити, тонзилити и остри отити медиа, при пациенти, които са свръхчувствителни към бета-лактамни антибиотици, или при които такова лечение е неподходящо по други причини - урогенитални инфекции, причинени от Chlamydia trachomatis - инфекции на кожата и меките тъкани – фурункулози, пиодермии, импетиго, еризипел при пациенти, които са свръхчувствителни към бета-лактамни антибиотици, или при които такова лечение е неподходящо по други причини In vivo, рокситромицин е толкова ефективен или е по-ефективен от останалите макролиди срещу щирок спектър от инфекциозни причинители: - Gr (+) бактерии – Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Corynebacterium diphtheriae, Listeria monocytogenes, Clostridium perfringens - Gr (-) бактерии – Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae, Bordatella pertussis, Neisseria meningitides, Legionella pneumophila - Облигатни анаеробни микроорганизми – Mycoplasma pneumoniae, Chlamidia trachomatis, Chlamidia pneumoniae Roxithromycin (Roxistad) има бърз ефект (достига максимална плазмена концентрация до 2 часа) и продължително действие (дълъг плазмен полуживот – 19 часа). Roxithromycin (Roxistad) е с много добро разпределение в белия дроб, синусите и тонзилите. Съотношението плазмена:тъканна концентрация е оптимално - 1:1. Фактът, че е малко използван предполага, че няма развита резистентност към него. Дозировка – при възрастни и деца над 40 кг. - на 12 часа по 1 таблетка от 150 мг. При пациенти с бъбречна недостатъчност и в напреднала възраст не е необходима корекция на дозировката.