Рискът за ГЕРБ01/02/2009
Рискът за ГЕРБ (гастроезофагеална рефлуксна болест) се увеличава при постменопаузални жени, които са на хормонозаместителна терапия (ХЗТ) с естрогени или комбинирана, селективни естроген-рецепторни модулатори или хормонални препарати, които се продават без рецепта (over-the-counter - OTC), показаха резултатите от проспективно, кохортно проучване, публикувани в списание Archives of Internal Medicine (1). Предишни изследвания установиха, че повишените нива на естроген и прогестерон, дължащи се на ендогенни и екзогенни източници, увеличат гастроезофагеалния рефлукс. В подкрепа за тази теория са и наблюденията върху долния сфинктер на хранопровода, чието налягане намалява по време на бременност и при използването на комбинирани орални контрацептиви. За да се оцени връзката между симптомите на ГЕРБ и приема на ХЗТ, включително използването на селективни естроген-рецепторни модулатори и хормонални OTC препарати, авторите са извършили групово проучване на 51 637 постменопаузални жени, включени в изследването Nurses' Health Study, които са предоставяли данни за употребата на ХЗТ на всеки две години от 1976 година, както и информация за наличието на симптоми на гастроезофагеален рефлукс през 2002 година. При 12 018 жени (23%) са били устновени симптоми на ГЕРБ. В сравнение с жените, които никога не са използвали ХЗТ, участничките, които са приемали хормонални препарати, са имали повишен риск за развитието на гастроезофагеален рефлукс 1.46 пъти, като настоящото приложение на естрогени е било свързано с 1.66 по-висок риск и настоящата комбинирана ХЗТ – с 1.41 пъти. Резултатите от проучването показват още сигнификантно увеличаване на риска за ГЕРБ при повишаване на естрогеновите дозировки (р<0.001) и продължителността на естрогеновата употреба (р<0.001). При жените, които са приемали естроген-рецепторни модулатори, рискът за възникване на симптоми на ГЕРБ е бил 1.39 пъти, а при участничките, приемащи хормонални ОТС препарати - съответно 1.37. (КП) Използвани източници: 1. Jacobson B., Moy B., Colditz G. et al. Postmenopausal hormone use and symptoms of gastroesophageal reflux. Arch Intern Med. 2008;168:1798-1804 http://archinte.ama-assn.org