Qlaira01/02/2009
Qlaira (progestin dienogest/estradiol valeate) на Bayer Schering Pharma (www.bayerhealthcare.com) е първият орален контрацептив (ОК), чийто естрогенен компонент е базиран на estradiol – естроген, произвеждан от женския организъм. Медикаментът бе одобрен през октомври в Европа чрез децентрализирана процедура. За първи път прилагането на estradiol става възможно чрез комбинацията estradiol/progestin dienogest, което дава началото на нов клас перорални контрацептивни средства. „Няколко месеца след одобрението на нискодозовия перорален контрацептив Yaz, бе регистриран и първият представител, съдържащ идентичен на произвеждания от женския организъм естроген,” заяви д-р Phil Smith от Women’s Healthcare в Bayer Schering Pharma. През последните 50 години, като съставка на ОК бяха разработени много нови прогестини, но естрогенният компонент оставаше същия. Досегашните опити да се използва estradiol бяха неуспешни. Комбинацията estradiol/progestin dienogest - в уникален по действието си дозировъчен режим, осигурява контрол на месечния цикъл и ефективна контрацепция. Bayer Schering Pharma изследва приложението на медикамента и при обилно, продължително и често менструално кървене (дисфункционално маточно кървене). При одобрение от регулаторните органи, Qlaira ще е първият ОК, одобрен за тази индикация за приложение. (ИТ)