Профилактичната салпинго-оофоректомия01/02/2009
Профилактичната салпинго-оофоректомия намалява риска за развитието на рак на гърдата с 50% и на рак на яйчниците и фалопиевите тръби с 80% при жени, които са носителки на мутации в гените BRCA1 или BRCA2 (BRCA1/2), показаха резултатите от мета-анализ, публикувани през януари в Journal of the National Cancer Institute (1). „Тази хирургична интервенеция е убедително протективна при подобни високорискови жени“ коментира д-р Timothy Rebbeck, професор по епидемиология в University of Pennsylvania School of Medicine във Филаделфия и водещ автор на анализа. Въпреки това, д-р Rebbeck подчертава, че оперативната намеса намалява риска, но не го елиминира напълно. Жените с унаследени мутации в гените BRCA1 или BRCA2 имат значително повишен пожизнен риск за развитието на рак на гърдата и на овариите – от 56 до 84%, като носителките на BRCA1 мутация развиват рак на по-ранна възраст в сравнение с останалата женска популация. Рискът за овариален карцином зависи от BRCA статуса, като варира от 36% до 46% при носителство на BRCA1 мутация и от 10% до 27% при носителство на BRCA2 мутация. В мета-анализа са включени данните от 10 проучвания, в които са били изследвани крайните резултати по отношение на честота на рак на гърдата или овариите при носителки на BRCA1/2 мутация, подложени на профилактична двустранна салпинго-оофоректомия. Интервенцията е била свързана със значимо намаляване на риска за развитието на: - рак на гърдата при носителки на BRCA1/2 мутации (съотношение на вероятностите HR 0.49), като сходна редукция е била установена при носителки на BRCA1 (HR 0.47) и на BRCA2 мутация (HR 0.47) - рак на яйчниците и фалопиевите тръби (HR 0.21), но данните са недостатъчни, за да бъде направена отделна прогноза по отношение на редукцията на гинекологичните карциноми при носителки на BRCA1 или BRCA2 мутация Въпреки че при профилактичната салпинго-оофоректомия е била двустранна, намаляването на риска за развититието на BRCA-свързан овариален карцином е бил намален с 80%. Авторите обясняват този феномен (липса на редукция със 100%) с наличието на остатъчни овариални клетки в перитонеума след хирургичната интервенция. Необходими са и допълнителни проучвания, които да определят най-оптималната възраст за провеждане на профилактичната интервенция (най-благоприятно съотношение полза/риск). Отстраняването на овариите на възраст под 45 години бе свързвано с повишена сърдечносъдова смъртност 20 до 30 години по-късно (Menopause 2009;16:15-23). В едно проучване (J Clin Oncol. 2005;23:7491-7496), намаляването на риска за рак на гърдата е най-изразено когато носителките на BRCA1/2 мутация са подлагани на профилактична салпинго-оофоректомия на възраст под 50 години. При носителки на BRCA1 мутация, които са на възраст над 50 години, няма значимо намаление на риска за рак на гърдата след интервенцията. Подобна статистически значима връзка между времето за провеждане на процедурата и възрастта не е регистрирана при носителки на BRCA2 мутация. (ДЯ) Използван източник: 1. Rebbeck T., Kauff N., Domchek S. Meta-analysis of risk reduction estimates associated with risk-reducing aalpingo-oophorectomy in BRCA1 or BRCA2 mutation carriers. J Natl Cancer Inst. 2009 http://jnci.oxfordjournals.org/cgi/reprint/djn442v1