Прилагането на Aspirin01/02/2009
Прилагането на Aspirin в комбинация с dipyridamole e по-ефективно за вторична профилактика на исхемичен инсулт или на други съдови инциденти с артериален произход при пациенти с анамнеза за транзиторна исхемична атака или инсулт от самостоятелното прилагане на Aspirin, показаха обединените данни от мета-анализ на пет рандомизирани клинични проучвания, публикувани в Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry (1). В проучванията са участвали 7600 пациенти във Великобритания, като резултатите посочват, че комбинираното прилагане на Aspirin с dipyridamole (A+D) трябва да бъде първа линия терапия при пациенти с ТИА. В сравнение с монотерапията с Аspirin (ASA), в групата на комбинирано лечение е било установено намаление на композитния краен резултат от съдова смърт, нефатален миокарден инфаркт или нефатален инсулт (съотношение на вероятностите, hazard ratio - HR 0.82). Тази зависимост се е запазила независимо от възрастта, пола, наличието на хипертония, диабет, исхемична болест на сърцето и дозата на ASA. Комбинацията се е оказала и по-ефективна за превенция на рекурентен инсулт (HR 0.78) отколкото самостоятелното прилагане на ASA. (ДЯ) Използван източник: 1.Halkes Р., Gray L., Bath P.et al. Dipyridamole plus aspirin versus aspirin alone in secondary prevention after TIA or stroke: a meta-analysis by risk. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008;79:1218-1223 http://jnnp.bmj.com