Повечето от медикаментите01/02/2009
Повечето от медикаментите за лечение на астма, прилагани по време на бременност, нямат нежелано странично действие върху плода, показаха резултатите от проучване във Великобритания, публикувани в списание Thorax (1). Изключение вероятно правят кромоните (кромолините), които се свързват с повишен риск за вродени дефекти на мускулноскелетната система - 9.38 пъти (p=0.002). Лечението на бронхиалната астма с медикаменти по време на бременност (в съотвествие с настоящите препоръки) изглежда е безопасно, смятат авторите. Единствено кромоните могат да носят умерен тератогенен риск. В проучването са участвали 5124 деца с вродени малформации и анамнеза за гестационна експозиция на различни бронходилататори и 30 053 контроли. Децата, родени от майки с астма, са имали с 10% по-голяма вероятност за вродени малформации в сравнение с контролите, но този неблагоприятен резултат е бил независим от прилаганата терапия за контрол на астмата. In utero експозицията на бета2-агонисти (бързо- и дългодействащи), инхалаторни кортикостероиди, перорални кортикостероиди и други бронходилататори не е било свързано с влияние върху честотата на вродените малформации. Рискът за плода при неконтролирана астма на майката е по-висок отколкото този за неблагоприятни странични действия на съответните медикаменти, което подкрепя тезата, че жените с астма трябва да получават по време на бременност терапия за контрол на заболяването, коментират авторите на придружаваща редакционна статия в същия брой на списанието (2). Те препоръчват тази информация да стане достояние на пулмолози и алерголози. Използвани източници: 1. Tata L., Lewis S., McKeever T. et al. Effect of maternal asthma, exacerbations and asthma medication use on congenital malformations in offspring: a UK population-based study.Thorax 2008; 63:981-987 http://thorax.bmj.com 2.Cazzola M., Matera M. Treatment of asthma during pregnancy: more solid evidence needed. Thorax 2008;63:944-945