Популярният ОТС продукт Vicks VapoRub01/02/2009
Популярният ОТС продукт Vicks VapoRub (VVR) за външна употреба, прилаган често за намаляване на конгестията и облекчаване на кашлицата при настинка и грип, не трябва да се използва при кърмачета и малки деца, предупреждават американски пулмолози в януарския брой на списание Chest (1). Те са наблюдавали случай на тежък респираторен дистрес при 18-месечно кърмаче, като симптомите са настъпили под един час след аплицирането на VVR под ноздрите на детето. Vicks VapoRub не трябва да се прилага при деца под 2 години. Той не трябва да се аплицира назално нито при деца, нито при възрастни хора, е второто предупреждение. VVR може да стимулира секрецията на муцин, да индуцира остро възпаление на дихателните пътища, сходно на това при контакт с иританти, и да окаже неблагоприятно влияние върху мукоцилиарната функция, е била работната хипотеза на екипа. В трахеална тъкан на порове изследователите са установили, че VVR повишава секрецията на муцин с 63% и забавя движенията на ресничките с 35%. Активните съставки на Vicks VapoRub „са цилиотоксични и леко проинфламаторни, което повишава мукусната секреция и намалява мукусния клирънс”. Това „може да доведе до задръжка на секрет, до обструкция с мукус на малките дихателни пътища и до увеличена назалната резистентност“, е основното заключение. Американското дружество на гръдните лекари (American College of Chest Physicians - АССР) не препоръчва използването на противопростудни и противокашлични OTC средства при кърмачета и малки деца поради недоказаната им ефективност и повишения риск за сериозни нежелани странични действия. Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA) също е против прилагането на ОТС препарати (средства, потискащи кащлицата, експекторанти и назални деконгестанти) при деца под двегодишна възраст (2). Използвани източници: 1.Abanses J., Arima S., Rubin B. Vicks VapoRub induces mucin secretion, decreases ciliary beat frequency, and increases tracheal mucus transport in the ferret trachea. Chest 2009;135:143-148 www.chestjournal.org 2. www.fda.gov/cder/drug/advisory/cough_cold_2008.htm