Няма връзка01/02/2009
Няма връзка между ваксината срещу морбили и появата на аутистични нарушения в детска възраст, показаха резултатите от проучване на д-р Gillian Baird и сътр. от Guy's Hospital в London, публикувани в списание Archives of Disease in Childhood (1). Авторите са изследвали 98 деца с аутизъм на възраст 10-12 години, като са сравнили техните данни с тези на децата от две контролни групи на същата възраст. Първата група контроли е включвала 52 деца със специални нужди при обучение, втората – 90 ученици с нормално нервно-психично развитие. Участниците са били имунизирани с поне една доза от триваксината морбили-паротит-рубеола. Целта на проведените серологични изследвания е била да установи наличието на персистираща морбилна инфекция или абнормен имунен отговор чрез доказване на повишен титър на антиморбилни антитела в серума на децата. Анализите показват, че липсва статистически значима връзка в титъра на антиморбилните антитела между отделните групи. Не е била открита дозозависима корелация между тежестта на аутистичните нарушения и титъра на антиморбилните антитела. „Няма разлики в имунния отговор към морбилния вирус или към морбилната компонентна в триваксината при децата с аутизъм и при контролите, получили една или две дози от трикомпонентната ваксина,” заключава екипът на д-р Baird. (КД) Използван източник: 1. Baird G., Pickles A., Simonoff E. et al. Measles vaccination and antibody response in autism spectrum disorders. Arch Dis Child 2008; 93: 832-837 http://adc.bmj.com