Новини от фармацевтичните компании01/02/2009

– Roche придоби срещу $50 милиона американската Memory Pharmaceuticals, специализирана в медикаменти за лечение на тежки увреждания на централната нервна система. Най-важните лекарствени препарати на Memory в процес на разработване са агонистите на alpha-7 никотиновите рецептори за лечение на болест на Alzheimer R3487/MEM 3454 (във фаза 2) и R4996/MEM 63908 (във фаза 1). Все още в процес на преговори е закупуването от Roche на 44.1% от акциите на Genentech срещу $43.7 милиарда.

AstraZeneca ще съкрати 1400 работни места до 2013 в три завода в Европа (в Испания, Белгия и Швеция) в опит да намали разходите си и да подобри ефективността на компанията. От друга страна, Astra Zeneca ще продължи инвестициите си в завода си в Wuxi в Китай, за да отговори на нарастналото търсене на фармацевтични продукти в Азиатско-тихоокеанския регион. Компанията прехвърли част от портфолиото си от медикаменти продавани без рецепта (Alveon, Reliv, Nezeril/Nasin, Miniform и Duroferon) на GSK срещу $253 милиона.

– Pfizer инвестира $100 милиона в нов отдел за разработване на стволови клетки с терапевтична цел – Pfizer Regenerative Medicine (PRM), където около 40 изследователи ще работят върху проблемите на неврологични и сензорни нарушения.

– Bayer и J&J съобщиха за напредък в приложението на пероралния антикоагулант Xarelto (rivaroxaban) за вторична превенция на остър коронарен синдром (ОКС). Резултати от фаза 2 клиничното проучване ATLAS, което изследва ефективността и безопасността на медикамента, бяха представени на годишния конгрес на American Heart Association през 2008. Xarelto е одобрен в Европа за превенция на венозен тромбемболизъм при възрастни пациенти с протезиране на тазобедрена или коленна стави в доза 5-20 mg.

В изследването са включени 3500 болни с ОКС, които са получили стандартна антитромбоцитна терапия с ниски дози Aspirin със или без тиенопиридин (clopidogrel). Болните са разделени в две групи: добавяне на rivaroxaban или плацебо за период от шест месеца. Резултатите показват, че приложението на медикамента е довело до сигнификантно намаление (с 31%) на относителния риск за фатален изход, миокарден инфаркт и инсулт. Най-добър баланс между ефективност и безопасност е отчетен при дозировките от 2.5 и 5 mg два пъти дневно.

Xarelto е инхибитор на фактор Ха с пикови приходи от два милиона евро за всички одобрени индикации, като с най-голям дял са продажбите при терапия на инсулт при болни с предсърдно мъждене. (ИТ)