Нови стратегии за успешно кърмене01/02/2009
Нови стратегии за успешно кърмене, разработени от Американската академия на общопрактикуващите лекари, бяха публикувани през юли в American Family Physician (1). „Майчината кърма е идеалният източник за хранене на новороденото и кърмачето през първите шест месеца след раждането, като повечето експерти препоръчват кърменето да продължи до края на първата година”, твърдят д-р Drew Keister и сътр. от Offutt Air Force Base/University of Nebraska Medical Center, Omaha, САЩ. „Децата, които не са кърмени, боледуват много по-често от ентероколит, среден отит, инфекции на горните дихателни пътища и на пикочните пътища. Кърмачетата на естествено хранене имат много по-добро невропсихично развитие, в сравнение с преждевременно родените деца, хранени изцяло с адаптирани млека.” През последните години в световен мащаб нарастват инициативите, свързани с насърчаване на кърменето. Целта им е да се увеличи броят на кърмещите майки, както и продължителността на естественото хранене. Най-ефективните стратегии за успешно кърмене включват подкрепа на кърмещите майки, провеждане на специализирани курсове за бременни и родилки за усвояване на техниките на кърмене, осигуряване на постоянен контакт между майката и новороденото след раждане и ранно захранване на новороденото с майчина кърма. В случаите, когато родителите имат притеснения относно лактацията, е необходима оценка на състоянието на детето и при необходимост изясняване на евентуалните причини за ненаддаване на тегло. Кърмещите майки трябва да бъдат консултирани от обучени специалисти. Когато майката трябва да се върне по-рано на работното се място, тя трябва да бъде информирана за възможностите за продължаване на кърменето и условията за съхранение на кърмата. При изписването на медикаменти, лекуващите лекари трябва да се информират дали пацинтката им е кърмачка, тъй като някои лекарствени средства повлияват лактацията или се излъчват с кърмата и могат да имат неблагоприятен ефект върху кърмачето. Препоръки за успешно кърмене: - Клиницистите трябва да поощряват бременните жени да посещават специализирани курсове за усвояване на техниките на кърмене - За да се насърчи естественото хранене, родилките и новородените трябва да са в непрекъснат 24-часов контакт, освен в случаите, когато се налага майката да бъде под специално наблюдение. Родилките трябва да кърмят децата си, като спазват принципа „при поискване”. Не е желателно новородените да поемат допълнително вода и/или адаптирано мляко, както и да използват биберони-залъгалки - Да се насърчава инициативата Baby-Friendly Hospital (Болницата приятел на бебето) в специализираните болнични заведения - Кърмените деца трябва да се наблюдават активно. Препоръчва се провеждането на контролни прегледи между третия и петия ден, както и между седмия и 14-ия ден след изписване - При жените с хипогалактия е желателно да се опита стимулиране на лактацията и при евнтуален неуспех да се премине към смесено или изкуствено хранене - Кърмените деца трябва да получават добавка от витамин Д 200 UI дневно (обикновено се започва от 20-ия ден след раждане) Продължителното кърмене се свързва с по-висок интелект при децата Продължителното кърмене подобрява когнитивните способности при децата, показаха резултатите от най-голямото проведено до момента рандомизирано проучване за ефектите на кърменето в човешката популация, публикувано през май в Archives of General Psychiatry (3). В периода юни 1996 – декември 1997 са включени 17 046 деца от 31 болници от Беларус. Оценката на познавателните способности и представянето в училище на 13 889 от тях (81.5%) е направена между декември 2002 – април 2005 (средна възраст 6.5 години). В сравнение с контролната група, при кърмените деца е бил отчетен по-висок процент на изцяло естествено хранени кърмачета, както и по-голяма продължителност на кърменето (43.3% кърмени деца на третия месец след раждането спрямо съответно 6.4% от контролите, р<0.001). В края на изследването, децата, които са били изцяло на естествено хранене, са имали значимо по-добри резултати на проведените тестове за интелигентност (Wechsler Abbreviated Scales of Intelligence – WASI; + 7.5 точки за вербалния коефициент; + 2.9 точки за изпълнение на поставените задачи; +5.9 точки за общия сбор), в сравнение с контролите. Учениците в групата на естествено хранените са усвоили значително по-добре умения като четене, писане, аритметични действия, съпоставени с тези от контролната група. „За разлика от развиващите се страни, където за основно предимство на кърменето се приема осигуряването на имунитет срещу тежките инфекции, то в развитите страни за основен благоприятен ефект на продължителното естествено хранене се счита подобряването на когнитивните функции на децата”, заявяват авторите. „Нашите резултати, подобно на тези от обсервационните проучвания, трябва да послужат като доказателства за ползите от продължителното кърмене и да помогнат на инициативите, свързани с насърчаване на естественото хранене”, добавят те. Кърменето намалява риска за развитие на диабет тип 2 Кърменето намалява риска за развитие на диабет тип 2 при юношите, най-вероятно поради по-благоприятното му влияние върху телесно тегло, показаха резултатите от проучването The SEARCH for Diabetes in Youth Case-Control Study, публикувани в Diabetes Care (4). В клиничното изследване са включени 80 пациенти с диабет тип 2 на възраст между 10 и 21 години и 167 контроли, съответни по пол и възраст. Информацията за продължителността на кърменето е била събрана от родителите на децата. Сред болните с диабет тип 2, процентът на кърмените деца е бил значително по-малък в сравнение с контролите (19.5% спрямо 27.1% за афроамериканците, 50.0% спрямо 83.8% за испаноезичното население и 39.1% спрямо 77.6% за европейската раса). Наблюдаван е дозо-зависим ефект, тоест колкото по-продължителен е бил периодът на естествено хранене, толкова по-малък е бил рискът за диабет тип 2 (р<0.0001). При включване на показателя настоящ индекс на телесна маса (ИТМ) в анализа на данните, резултатите показват, че протективният ефект на кърменето може да се дължи отчасти на благоприятното му влияние върху телесното тегло. Кърмените деца, за разлика от изкуствено хранените, по-трудно се прехранват. Прехранването при децата, приемащи адаптирани млека, може да увеличава пиковите инсулинови нива и да провокира продължителен инсулинов отговор. От друга страна, възможно е някои химически вещества като бисфенол А, използвани за производството на поликарбоновите пластмасови шишета за бебета, да контаминират млякото и да повлияват неблагоприятно бета-клетките на панкреаса. „Необходими са допълнителни проучвания, които ще установят точните механизми, по които кърменето профилактира риска за диабет тип 2”, коментират авторите. „Междувременно, нека подкрепяме всички инициативи и усилия за стимулиране на естественото хранене, особено сред групите с висок риск за диабет тип 2”. (КД) 10-те стъпки за успешно кърмене според Световната Здравна Организация (2): 1. Разработване на писмена програма за насърчаване на кърменето 2. Обучение на медицинския персонал за приложение на програмата 3. Всички бременни жени трябва да бъдат запознати с ползата от кърменето, както и с техниките за поддържане на естественото хранене 4. До един час след раждане, майките трябва да бъдат насърчавани да започнат да кърмят своите деца 5. Дори родилката да е отделена от детето си, тя трябва да бъде обучена в техниките на кърменето и начините за поддържане на лактация 6. Новородените не трябва да приемат друга храна или течности освен кърма, с изключение на случаите, когато това се налага по медицински показания 7. Да се осигури възможност за 24-часов непрекъснат контакт между майката и бебето 8. Да се стимулира кърменето „при поискване” 9. Не е желателно кърмените деца да получават биберони-залъгалки 10. Да се съдейства за създаване на групи за подкрепа на кърменето, към които майките да се насочват след изписване от болницата Използвани източници: 1. Keister D., Roberts K., Werner S. et al. Strategies for breastfeeding success. Am Fam Physician. 2008; 78: 225-232 www.aafp.org 2. Meyers D, Turner-Maffei C. Improved breastfeeding success through the baby-friendly hospital initiative. Am Fam Physician. 2008; 78: 180 3. Kramer M., Aboud F., Mironova E. et al. Breastfeeding and child cognitive development: New evidence from a large randomized trial. Arch Gen Psychiatry 2008; 65: 578-584 http://archpsyc.ama-assn.org 4. Mayer-Davis E., Dabelea D., Lamichhane A. et al. Breast-feeding and type 2 diabetes in the youth of three ethnic groups: The SEARCH for Diabetes in Youth Case-Control Study. Diabetes Care 2008; 31: 470-475 http://care.diabetesjournals.org 5. Lang I., Galloway T., Scarlett A. et al. Association of urinary bisphenol a concentration with medical disorders and laboratory abnormalities in adults. JAMA 2008, 300 (11): 1303-1310 http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/300/11/1303 6. Bisphenol A – рисков фактор за диабет и сърдечносъдови заболявания? Доктор Д бр.3/есен:22 http://mbd.protos.bg