Наличието на депресия01/02/2009
Наличието на депресия е силен, независим рисков фактор за появата на инсулт в мъжката, но не и в женската популация, показаха резултатите от голямо, проспективно, популационно-базирано кохортно проучване, публикувано в Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry (1). Данните от предишни изследвания, проследяващи ролята на депресията като предиктор за инсулт, са доста противоречиви. Повечето от тях не правят разграничение между двата пола, нито допълнително изследват болните с депресивна симптоматика със специализирани психиатрични тестове. Настоящото проучване включва 4424 участници на възраст над 61 години, без анамнеза за прекаран инсулт, част от проекта Rotterdam Study Survey (1997–1999). Наличието на депресивна симптоматика е оценено с помощта на скалата Centre for Epidemiological Studies Depression Scale (CESD) (депресия при сбор над 16 точки), като всички случаи с депресия са преминали и преглед при специалист-психиатър. Проследяването е продължило до януари 2005. Мъжете с депресия (n=73) са били изложени на повишен риск за инсулт (hazard ratio, HR 2.17) и за исхемичен инсулт (HR 3.21). Рискът е бил още по-висок при представителите на мъжкия пол, които са покривали диагностичните критерии по DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) за депресивни разстройства (HR 2.70 за всякакъв вид инсулт и HR 4.01 за исхемичен инсулт). Подобна асоциация не е била установена при жените. (КД) Използван източник: 1. Bos M., Linden T., Koudstaal P. et al. Depressive symptoms and risk of stroke: the Rotterdam Study. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 2008; 79: 997-1001 http://jnnp.bmj.com