Коремната мастна тъкан е свързана с мепопаузалните „горещи” вълни01/02/2009
Увеличената абдоминална мастна тъкан, особено подкожната, се свързва с повишена честота на „горещи” вълни при жени в менопауза, показаха резултатите от проучването Study of Women's Health Across the Nation (SWAN), публикувани в списание Menopause (1). Съществуват две конкурентни хипотези за влиянието на мастната тъкан върху честотата на „горещите” вълни при жени в менопауза. Едната от тях застъпва тезата, че ароматизацията на андрогени в естрогени в адипозната тъкан води до намаляване на „горещите” вълни. Обратно, според втората хипотеза, флуктуиращата серумна концентрация на естрогени, с последващо отпадане на тяхното производство от яйчниците в пери- и постменопаузата, е свързано с промяна в секрецията на други хормони, невротрансмитери и цитокини, което вероятно съдейства за повишаване на телесната температура и за стесняване на термонеутралната зона при жени с генетична или с друга предиспозиция (терморегулаторен модел). Основна цел на настоящето проучване е да установи дали има връзка между абдминалното затлъстяване и „горещите” вълни, както и дали половите хормони играят роля. В изследването са участвали 461 жени на възраст от 45 до 58 години, с интактна матка и поне един яйчник. Оценката включва определяне на абдоминалната мастна тъка (компютърна томография), наличието на „горещи” вълни повече от две седмици, серумни нива на фоликулостимулиращия хормон (FSH), естрадиола и секс-хормон-свързващия глобулин-регулиращ естрадиола (sex hormone/binding globulin-adjusted estradiol) – свободен естрадиолов индекс. Връзката е била оценявана с помощта на мултивариантен логистичен и линеарен модел. Резултатите показват, че всяко повишаване на общата и подкожната коремна мастна тъкан с едно стандартно отклонение (1 SD) води до увеличаване на честотата на „горещите” вълни със съответно - 28% и 30%. Подобна зависимост между обема на висцералната мастна тъкан и тежестта на оплакванията не е била установена. Серумните нива на FSH също са били свързани позитивно с появата на „горещите” вълни, докато нивата на естрадиола и на свободния естрадиолов индекс са имали обратна корелация с тези симптоми. 70% от жените в менопауза имат субективното чувство за „горещи” вълни с обективен симптом – зачервяване и изпотяване на кожата, поради разширяване на периферните капиляри и увеличаване на кожния кръвен ток - вазомоторни менопаузални симптоми. Патофизиологичната причина за тези симптоми не е напълно установена - флуктуираща серумна концентрация на естрогени с последваща ниска концентрация на естрогени има при всички жени в пери- и постменопаузата, но не всяка от тях през този преходен период се оплаква от горещи вълни (2). (КП) Използвани източници: 1. Thurston R., Sowers M., Sutton-Tyrrell K. еt al. Abdominal adiposity and hot flashes among midlife women. Menopause 2008;15:429-434 www.menopausejournal.com 2. Павлова К. Горещи вълни и менопауза. МД 2007; Бр. 6 (септември) http://mbd.protos.bg