Комбинираните ваксини осигуряват високо имунизационно покритие01/02/2009

Комбинираните (многокомпонентните) ваксини осигуряват високо имунизационно покритие и намаляват времето за завършване на пълния имунизацонен курс в детска възраст, според обзор, публикуван в списание Pediatric Infectious Disease Journal (1).

Чрез постигнат обхват за различните видове имунизации между 94-98% през последните пет години в България, повечето от тежките инфекциозни заболявания отдавна не се регистрират на територията на страната: дифтерия от 1993, тетанус – единични случаи през последните 30 години, полиомиелит – последни случаи през 1993 и три през 2001 при неимунизирани деца, морбили – последен случай през 2004, бяс – от 1974, коремен тиф – от 2001.

Комбинираните ваксини са от изключителна важност за постигане на високо имунизационно покритие, тъй като те намаляват броя на приложените дози (убожданията), по-лесно се съхраняват, повишават съдействието на родителите за своевременното завършване на пълната имунизационна програма на децата им и не на последно място са финансово по-ефективни.

Две комбинирани ваксини, дифтерия-тетанус-коклюш (ДТК) и триваксината морбили-паротит-рубеола, отдавна са част от имунизационната програма в много страни. През последните години на фармацевтичния пазар се появиха нови комбинирани ваксини: DTaPHib (четиривалентна ваксина срещу дифтерия, тетанаус, коклюш и H. influenzaе), DTaP-HepB-IPV (петвалентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит В и полиомиелит), MMRV (комбинирана ваксина срещу морбили-паротит-рубеола и варицела).

Разработването на многокомпонентни ваксини е дълъг и сложен процес, при който трябва да се преодолеят възможните взаимодействия между активните съставки (антигените) и допълващите компоненти (буфери, консерванти, помощни вещества), като се запази имуногенността и безопасността на всяка една от компонентните ваксини.

През 2005, Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA) одобри четиривалентната ваксина MMRV (ProQuad, Merck). Комбиниранат ваксина MMRV се прилага в две дози – първата между 12-15 месеца, а втората – на четири-шест години.

През 2008, FDA одобри и петкомпонентната ваксина DtaP-IPV-Hib (Pentacel, Sanofi Pasteur). Преди да бъде регистрирана в САЩ, ваксината бе лицензирана за профилактика в девет страни, включително и в Канада. В България ваксината е одобрена през 2005 като Pentaxim* (Pentaxim e регистрирана в 85 страни в света).

Комбинираната ваксина DTaP-IPV (Kinrix, GlaxoSmithKline) се използва в няколко страни. Чрез нейното прилагане се избягва двукратното убождане, което се налага при реимунизация на четири-шестгодишна възраст. Заедно с ваксината MMRV, това ще позволи броят на приложените дози за реимунизация на посочената възраст да се сведе до две.

В процес на разработване са конюгираните комбинирани ваксини S. pneumoniae-H. influenzae (Synflorix) и Hib-N. meningitides серогрупи C, Y-тетанус токсоид (Hib-MenCY-TT), които се намират във фаза III на клинично изпитване. Ако се докаже, че тези ваксини са безопасни и ефективни, то Synflorix би могла да замени пневмококовата ваксина PCV7 (не е включена в имунизационния календар на нашата страна), като по този начин ще осигури профилактика срещу бактериалните инфекции, причинени от S. pneumonia и H. influenzae (отити, пневмонии, менингити).

Имунизационната схема на комбинираната ваксина Hib-MenCY-TT включва приложение на две-, четири-, шестмесечна възраст и реимунизация на 12-15 месеца. Ваксината осигурява протекция срещу H. influenzaе и двата най-чести серотипа C, Y на N. meningitides.

Голяма част от децата в най-бедните страни се имунизират с комбинирани ваксини, като DTaP-HepB-Hib. Това позволява да се постигне контрол на инфекциозните заболявания в тези части на света, където най-често възникват епидемии и да се намали смъртността в детската популация (значима част от 10-те милиона смъртни случаи всяка година при деца под пет години са резултат от предотвратими с ваксини заболявания).

В етап на изпитване е седемкомпонентната ваксина DTaP-HepB-Hib-MenAC (Globorix, GlaxoSmithKline). Тя е предназначена за приложение в района на Африка, известен като „менингитен пояс”, където би могла да доведе до промяна в стратегиите за контрол на менингококовата инфекция, чрез преминаване от полизахаридната ваксина, използвана по време на епидемии към рутинна имунизация срещу N. meningitidis като част от редовната имунизационна програма в този регион. (КД)

* Pentaxim (www.pramed.com/drugi/pentaxim.pdf) – ваксината е препоръчителна, не е включена в задължителната имунизационна програма. Прилага се в три дози през едномесечни интервали – на два, три и четири месеца . Реимунизацията се прави с една доза до 24-ия месец, приложена не по-рано от една година след първичната имунизация (трети прием), обикновено между 16-18-месечна възраст

За допълнителна информация:

В Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) има над 20 материала за ваксини

Използван източник:

1. Pierce V., Vazquez M. New combination vaccines: Integration into pediatric practice. Pediatr Infect Dis J 2007; 26(12): 1149-1150 http://www.pidj.com