Кърменето се отразява добре на дихателната функция на децата01/02/2009
Функционалният капацитет на белите дробове на 10-годишна възраст е по-добър при децата, които са били кърмени за по-дълъг период от време, в сравнение с тези, които са били изцяло на изкуствено хранене, показаха резултатите от проспективно кохортно проучване на д-р Ogbuanu и сътр. от University of South Carolina, публикувани в списание Thorax (1). Според данните от предишно изследване, кърменето стимулира растежа и развитието на белия дроб, като е установено, че по-продължителното естествено хранене е свързано с по-висок ФЕО1 (форсиран експираторен обем за 1 секунда) и по-ниско съотношение ФЕО1/ФВК (форсиран витален капацитет) на 16 години. Подобна асоциация, обаче, не е доказана при децата на майките с астма (2). „Кърменето има протективен ефект по отношение на респираторните инфекции в ранна възраст, но информацията относно влиянието му върху честотата на астмата в детската възраст е противоречива,” коментират авторите. В настоящото проучване са включени 1456 кърмачета, които са били проследени от раждането им до 10-годишна възраст. Събрана е информация относно продължителността на естественото хранене, антропометричните показатели на участниците, наличието на астма и атопия при майките, социалния статус на семействата. При 1033 от децата, при навършване на 10 години, са изследвани ФЕО1, ФВК, ФЕО1/ФВК и ВЕД (върхов експираторен дебит). Само 196 деца са били изцяло на изкуствено хранене, 243 са били кърмени по-малко от два месеца, 142 – по-малко от четири месеца и 374 са били кърмени поне четири месеца. В сравнени с кърмачетата, приемали само адаптирани млека, тези, които са били кърмени за поне четири месеца, са имали по-високи стойности на ФВК с 54.0+/-21.1 mL (р=0.001), на ФЕО1 с 39.5+/-20.1 mL (р=0.05) и на ВЕД с 180.8+/-66.1 mL за секунда (р=0.006). Според авторите, продължителното сучене на гърда, за разлика от смученето на биберона, представлява механичен стимул, който подобрява дихателния капацитет, поради по-големите физически усилия, които полагат кърмените деца. От друга страна, в кърмата има елементи с имуномодулаторни свойства, които вероятно предпазват белия дроб от влиянието на респираторните алергени. (КД) Използвани източници: 1. Ogbuanu I., Karmaus W., Arshad S. et al. The effect of breastfeeding duration on lung function at age 10 years: a prospective birth cohort study. Thorax 2008, November 10 http://thorax.bmj.com 2. Guilbert T., Stern D., Morgan W. et al. Effect of breastfeeding on lung function in childhood and modulation by maternal asthma and atopy. Am J Respir Crit Care Med 2007; 176: 843-848 http://ajrccm.atsjournals.org