Хроничната хепатит С вирусна инфекция01/02/2009

Хроничната хепатит С вирусна инфекция е рисков фактор за развитието на първичен бъбречноклетъчен карцином (RCC), показаха резултатите от проучване, докладвани на годишната среща на Американската асоциация за изучаване на чернодробните заболявания (www.aasld.org/thelivermeeting/Pages/Abstracts.aspx). Авторите на изследването са използвали база данни, за да определят честотата на RCС сред HCV-позитивни пациенти, в сравнение с HCV-негативни случаи. Кохортата се […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.