H. рylori и рак на стомаха


md 01/02/2009

Инфекцията с Helicobacter pylori (H. pylori) се свързва с индуцирането на стомашна карциногенеза, според обзорна статия, публикуване в Journal of Gastroenterology and Hepatology (1). Вероятно, това се дължи на два основни механизма: – индиректно действие на H. pylori върху епителните клетки на стомаха чрез предизвиканото от него възпаление – директно действие на бактерия върху епителните […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.