GSK получи правата върху две ваксини срещу болест на Alzheimer01/02/2009
GlaxoSmithKline Biologicals и австрийската фирма Affiris обявиха, че ще разработват заедно двете ваксини на Affiris, насочени срещу бета-амилоида, който играе централна роля в патогенезата на болестта на Alzheimer. Като част от споразумението, Glaxo-SmithKline Biologicals (GSK) получава абсолютните права за развитието и комерсиализирането на двете пептид-базирани ваксини на Affiris срещу болест на Alzheimer. Едната от ваксините се намира във фаза 1 на клинични проучвания, втората е в етап на предклинично развитие. Съгласно споразумението, Affiris ще получи веднага 22.5 милиона евро. Смята се, че при комерсиален успех на кандидатите за ваксини, австрийската фирма ще спечели общо около 430 милиона евро. Affiris е създател на технологията AFFiTOPE. Терминът „AFFITOPEs” може да се обясни като несобствени (чужди) епитопи, използвани като собствени. AFFITOPE-ваксините улесняват индукцията на желания антитяло-имунен отговор, като тежките нежелани реакции, наблюдавани при имунизация със собствени антигени, на практика са изключени. AFFITOPEs имитират структурата на определени естествени епитопи, но не съдържат собствени ДНК-последователности, поради което не се налага да преодоляват имунната толерантност. AFFITOPE-ваксините могат да се използват за изграждане на специфичен имунен отговор към патологичните разновидности на даден антиген без да провокират нежелани ефекти като автоимунни реакции.