Fosamax01/02/2009
Fosamax* (alendronate) - медикамент за лечение на остеопороза от групата на бисфосфонатите, прилаган дори за кратък период от време, може да доведе до некроза на челюстта, показаха резултати от проучване, публикувано през януари в Journal of the American Dental Association (1). Остеопорозата засяга около 10 милиона души в САЩ, а Fosamax е най-често прилаганият перорален бисфосфонат и заема 21 място сред най-предписваните медикаменти от 2006 насам. Досегашни изследвания сочат, че пациенти на интравенозна терапия с бисфосфонати имат повишен риск за развитие на остеонекроза на челюстта, но това е първото проучване, което показва по-висока честота на това усложнение и при перорален прием. Учените са използвали данни от медицински досиета на пациенти от University of Southern California (USC) School of Dentistry. Установени са 208 болни на терапия с alendronate, девет от които са развили остеонекроза на челюстта (4%). Необходими са допълнителни изследвания, които да установят точната връзка между пероралните бисфосфонати и риска за развитие на остеонекроза на челюстта, е заключението на авторите. (ИТ) * Fosamax (alendronate) на MSD е регистриран в България (www.bda.bg) Използван източник: 1. Sedghizadeh P, Stanley K., Caligiuri M et al. Oral bisphosphonate use and the prevalence of osteonecrosis of the jaw: an institutional inquiry J Am Dent Assoc 2009; 140 (1): 61-66 http://jada.ada.org/cgi/content/abstract/140/1/61