Efient01/02/2009

Efient (prasugrel) на Eli Lilly получи в средата на декември положително становище от CHMP към EMEA (комитетът, който препоръчва на Европейската лекарствена агенция да разреши приложението на нови медикаменти в страните от ЕС) да бъде одобрен за превенция на атеротромботични сърдечносъдови събития при пациенти, при които се провежда перкутанна коронарна интервенция поради остър коронарен синдром. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.