Efient01/02/2009
Efient (prasugrel) на Eli Lilly получи в средата на декември положително становище от CHMP към EMEA (комитетът, който препоръчва на Европейската лекарствена агенция да разреши приложението на нови медикаменти в страните от ЕС) да бъде одобрен за превенция на атеротромботични сърдечносъдови събития при пациенти, при които се провежда перкутанна коронарна интервенция поради остър коронарен синдром. Рrasugrel е нов тромбоцитен инхибитор, който ще се конкурира на фармацевтичния пазар с clopidogrel. Положителни становища от CHMP получиха също така Fablyn (lasofoxifene) на Pfizer да се прилага за лечение на постменопаузална остеопороза, водеща до повишен риск за фрактури, и Fitmagon (degarelix) на Ferring Pharmaceuticals – за терапия на напреднал карцином на простатата. Lasofoxifene e селективен модулатор на естрогеновите рецептори (SERM). Degarelix e блокер на гонадотропин-освобождаващия хормон (GnRH), който понижава нивата на тестостерона и на простатноспецифичния антиген (PSA).