Днес в световен мащаб01/02/2009
Днес в световен мащаб се произвеждат над три милиарда килограма годишно bisphenol A (BPA), който се използва като добавка (адитив) към пластасовите бутилки (включително шишета за бебета) и опаковки за храни. BPА има естрогенна активност (свързва се с естрогеновите рецептори и повлиява репродуктивната функция), уврежда хепатоцитите и панкреасните бета-клетки, нарушава тиреоидната функция и промотира затлъстяване. Повишеният сърдечносъдов риск вероятно се дължи на протромбогенни ефекти на химическото вещество. Данни от американското епидемиологично проучване NHANES 2003-2004 показаха, че хората с повишени уринарни нива на бисфенол А имат по-висок риск за диабет тип 2 (1.39 пъти, p<0.001) и за сърдечносъдови заболявания.