Децата на майки с гестационен диабет01/02/2009
Децата на майки с гестационен диабет са изложени на повишен сърдечносъдов и метаболитен риск, като хиперинсулинемията през бременността е независим рисков фактор за развитието на захарен диабет през детството, показаха резултатите от проучване на д-р Wing Hung Tam и сътр. от Chinese University of Hong Kong, публикувани в списание Pediatrics (1). Изследователите са проследили 63 деца на майки с гестационен диабет и 101 контроли за среден период от осем години. В края на изпитването са били регистрирани шест случая (3.7%) на нарушен глюкозен толеранс или изявен диабет. В сравнение с контролите, децата на майките с диабет са имали по-високи средни стойности на систолното (94 спрямо 88 mm Hg) и на диастолното артериално налягане (62 спрямо 57 mm Hg) и по-ниски серумни нива на липопротеините с висока плътност (1.58 спрямо 1.71 mmol/L). „Високите инсулинови нива в пъпната връв при раждане се явяват независим рисков фактор за нарушен глюкозен толеранс в детска възраст,” коментират авторите. „Следователно гестационният диабет води до повишена честота на метаболитни и сърдечносъдови нарушения при родените деца”. (КД) Използван източник: 1. Tam W., Wan Ma R., Yang X. et al. Glucose intolerance and cardiometabolic risk in children exposed to maternal gestational diabetes mellitus in utero. Pediatrics 2008; 122: 1229-1234 http://pediatrics.aappublications.org