Corlentor подобрява физическия капацитет при стабилна стенокардия01/02/2009
Corlentor* (ivabradine) подобрява физическия капацитет, когато е добавен към стандартна терапия на пациенти със стабилна стенокардия, показаха резултати от проучването ADD-IFI, представени на Canadian Cardiovascular Congress 2008 (1-6). Стабилната ангина е често срещано инвалидизиращо заболяване, влошаващо в голяма степен качеството на живот на пациентите. Независимо от редицата налични терапии, все още са налице недостатъци, изискващи нови подходи за подобрение на лечението на стабилната ангина. Ограниченията в конвенционалните антиангинозни терапии са свързани основно със странични ефекти, липса на хемодинамичен толеранс и недостатъчна ефективност. Намалението на сърдечната честота е един от основните терапевтични подходи в лечението на стабилната ангина. Но конвенционалните терапии за това са свързани с редица други действия, различни от понижението на сърдечната честота, често водещи до нежелани лекарствени реакции и лоша поносимост. „При пациенти със стенокардия и предходен миокарден инфаркт, бета-блокерите са терапия на първа линия. За намаляване на риска за стенокардна симптоматика при болни без преживян МИ, е възможно използването на бета-блокер, блокер на калциевите канали или ivabradine,” заяви д-р Jean-Claude Tardif от Montreal Heart Institute и водещ автор на доклада. Ivabradine е първият селективен и специфичен инхибитор на If-потока в синусовия възел. Ефектът на избирателно намаление на сърдечната честота, осигуряван от медикамента, е едно от най-важните постижения в лечението на стабилната ангина през последните две десетилетия (7). Ivabradine, в дозировка два пъти дневно, е одобрен неотдавна в Европа за симптоматично лечение на пациенти с нормален синусов ритъм, при които лечението с бета-блокери е притивопоказано или не се понася добре. ADD-IFI е рандомизирано, двойно-сляпо, паралелно групово изследване, което има за цел да установи, дали ivabradine може допълнително да подобри физическия капацитет при пациенти с коронарна болест и стабилна стенокардия, които са на стандартна терапия. Включени са 431 пациенти на терапия с atenolol 50 mg и ivabradine 5 mg два пъти дневно за период от два месеца, като в последствие дозата е увеличена на 7.5 mg два пъти дневно при повечето болни за период от още два месеца. Контролната група (n=431) е получила atenolol 50 mg плюс плацебо. Първоначално пациентите в двете групи са били на терапия с atenolol 50 mg за период от две седмици. Авторите са избрали дозировка на atenolol от 50 mg, тъй като по-голямата част от болните не са толерирали по-високите дозировки (75 и 100 mg), поради нежелани странични действия. Терапията с ivabradine 5 mg е довела до намаление на сърдечната честота в покой със 7 удара/мин, а дозата от 7.5 mg – с 9 удара/мин. След период на проследяване от четири месеца, прилагането на медикамента е увеличило физическия капацитет, подобрил се е периодът до развитие на лимитираща стенокардия, времето до поява на стенокардия и до регистрирането на ST-депресия от 1 mm. Подобни, макар и по-малки, са били и установените предимства на втория месец. В групата с ivabradine са отчетени повече случаи на симптоматична и асимптоматична брадикардия, като някои пациенти са се оплакали от зрителни нарушения, макар че честотата на тежки неблагоприятни странични ефекти не е статистически значима между двете групи. Немалка част от пациентите със стенокардия се лекуват с по-ниски дози бета-блокер, поради настъпването на отпадналост, депресия, еректилна дисфункция, бронхоспазъм и астма. Персистирането на симптоматиката при тази група болни може да се повлияе от добавянето на ivabradine, е заключението на авторите. (ИТ) * Corlentor (ivabradine) на Servier е регистриран в България(www.bda.bg) Използвани източници: 1. www.theheart.org/article/915043.do 2. www.medscape.com/viewarticle/582789_print 3. www.icm-mhi.org/files//pdf/Communiques-EN-2008/ccc_release_october_28_2008.pdf 4. www.newswire.ca/en/releases/archive/October2008/29/c2466.html 5. www.cardiocongress.org/English/PDF/InfoCardio_03/Info-Cardio-3-2008-LR.pdf 6. www.chrgonline.com/news_detail.asp?ID=99776 7. Tardiff, J.-C. Ivabradine: I(f) inhibition in the management of stable angina pectoris and other cardiovascular diseases. Drugs Today 2008, 44(3): 171