Антидепресантите01/02/2009
Антидепресантите могат да бъдат от полза в лечението на симптомите при фибромиалгия (болка, умора, нарушения в съня, депресивно настроение), показа мета-анализ на данните от 18 рандомизирани контролирани клинични проучвания, публикуван през януари в Journal Of the American Medical Association (JAMA 2009; 301:198-209 http://jama.ama-assn.org). В тези проучвания са били оценени ползите от трициклични и тетрациклични антидепресанти (TCAs), селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (SSRIs), инхибитори на обратното захващане на серотонина и норадреналина (SNRIs), инхибитори на моноаминоксидазата (MAOIs). За целта, авторите са използвали базите данни MEDLINE, PsycINFO, Scopus и Cochrane Library. В анализа не са включени данни за pregabalin поради неговото одобрение да се прилага като специфично лечение на фибромиалгията. Резултатите са показали, че TCAs намаляват най-изразено болката, следвани в това отношение от MAOIs. SSRIs и SNRIs имат по-леко болкоуспокоявящо действие. SNRIs подобряват и съня.