Жените с гестационен диабет01/12/2008

Жените с гестационен диабет, които наддават на тегло над допустимата норма, имат повишен риск за преждевременно раждане, оперативно родоразрешение и раждане на едър плод (макросомия), като при тях по-често се налага и започване на медикаментозно лечение за контрол на дисгликемията, показаха резултатите от проучване в САЩ, публикувани през ноември в Obstetrics and Gynecology (1).

Между 2 и 9% от бременните жени развиват гестационен диабет, но няма достатъчно данни как влияе наднорменото тегло при тази група жени върху изхода от бременността и върху плода.

За да изяснят този проблем, авторите са провели ретроспективно изследване, включващо 31 074 жени с едноплодна бременност и гестационен диабет. Участничките са били част от проекта Sweet Success California Diabetes and Pregnancy Program – програма, предлагаща обучение, психосоциална и медицинска помощ и съвети за диетата и двигателния режим на бъдещите майки.

Общо 10 939 жени (35.2%) са натрупали тегло под границата на нормата, 10 287 са наддали в границите на нормата (33.1%), а при 9 848 (31.7%) увеличаването на тегло по време на бременността е било над горната граница на нормата.

Жените, които са наддали на тегло над допустимите граници, са имали по-висок риск за оперативно родоразрешение след изключване на влиянието на други променливи (1.52 пъти), за преждевременно раждане (1.30 пъти) и за макросомия на плода (1.72 пъти), както и по-често са преминавали на медикаментозна терапия за контрол на диабета. (КД)

Използван източник:

1. Cheng Y., Chung J., Kurbisch-Block I. et al. Gestational weight gain and gestational diabetes mellitus. Obstet Gynecol 2008; 112:1015-1022 http://www.greenjournal.org