Витамин С намалява риска за инсулт01/12/2008

Високите плазмени нива на витамин С са свързани с намален риск за развитие на инсулт, показаха резултатите от проспективно кохортно проучване на д-р Phyo Kyaw Myint и сътр. от Addenbrooke’s University Hospital в Cambridge, Великобритания, публикувани в American Journal of Clinical Nutrition (1).

Счита се, че поради антиоксидантната си активност витамин С може да редуцира риска за появата на сърдечносъдови инциденти. Данните от няколко рандомизирани клинични изпитвания като Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) и Finnish Alpha-Tocopherol, Beta Carotene Cancer Prevention Study, при които са използвани добавки, включващи бета-каротен, витамин Е и С, не доказват ефективността на антиоксидантите в профилактиката на сърдечносъдовата патология.

Наскоро проведени изследвания показват, че редовната консумация на плодове и зеленчуци, за която витамин С може да се използва като подходящ биомаркер, води до по-малък риск за инсулт. Недостатъчни са все още проучванията, които да доказват връзката между плазмените нива на витамин С и вероятността за мозъчносъдови инциденти.

„Редовният прием на плодове и зеленчуци заема важно място в профилактиката на инсулта,” коментира д-р Myint. „Измерването на плазмените нива на витамин С може да помогне в идентифицирането на онези индивиди, при които контролът върху доказани рискови фактори, като артериалното налягане например, ще има най-благоприятен ефект”.

Проектът European Prospective Investigation into Cancer (EPIC)-Norfolk Study включва 20 649 мъже и жени на възраст 40-79 години без анамнеза за прекаран инсулт. В периода 1993-1997 при всички участници са измерени серумните концентрации на витамин С. До 2005, при средно време на проследяване от 9.5 години, при 448 от тях са регистрирани мозъчносъдови инциденти.

Статистическият анализ на данните показва, че участниците с най-високи плазмени нива на витамин С са имали 42% по-нисък риск за инсулт, съпоставени с тези с най-ниски концентрации на витамина (р=0.001).

Статистическата значимост на установената връзка се е запазила и след като в анализа е включено влиянието на фактори като възраст, пол, индекс на телесна маса, диабет, тютюнопушене, систолно налягане, нива на холестерол, физическа активност, прекаран миокарден инфаркт, консумация на алкохол и използването на хранителни добавки.

В уводна статия, д-р Sebastian Padayatty и д-р Mark Levine от Molecular and Clinical Nutrition Section of the National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases в Bethesda, Maryland, определят резултатите като „ясни и непреувеличени”(2).

„Въз основа на получените доказателства, изследователите не апелират за повишен прием на витамин С за профилактика на инсулта,” коментират д-р Padayatty и д-р Levine. „Тази точна интерпретация на данните позволява да се избегне ненужната и може би неефективна терапия”.

Според авторите, на този етап е най-разумно е да се препоръчва редовната консумация на плодове и зеленчуци, която води до многостранни благоприятни ефекти, включително и профилактика на инсулта.

„Все още не е ясно по какъв механизъм действа консумацията на плодове и зеленчуци, нито кои от тях и в какво количество са ефективни, но приемът на пет до девет порции дневно се счита за най-приемлив за постигането на благоприятен ефект,” заключават те. (КД)

Използвани източници:

1. Mynt P., Luben R., Welch A. et al. Plasma vitamin C concentrations predict risk of incident stroke over 10 y in 20 649 participants of the European Prospective Investigation into Cancer–Norfolk prospective population study.

Am J Clin Nutr 2008; 87: 64-69 http://www.ajcn.org

2. Padayatty S., Levine S. Fruit and vegetables: think variety, go ahead, eat. Am J Clin Nutr 2008; 87: 5-7