Вирусологичният отговор


md 01/12/2008

Вирусологичният отговор е еднакво силен при прилагането на peginterferon alfa-2a или peginterferon alfa-2b за лечение на хепатит С вирусна (HCV) инфекция, но намаляването на вирусния товар е по-бързо при употребата на peginterferon alfa-2b, показаха резултатите от проучването IDEAL study, докладвани на годишната среща на Американската асоциация за изучаване на чернодробните заболявания www.aasld.org/thelivermeeting/Pages/Abstracts.aspx. В изследването IDEAL […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.