Вегетарианската диета има антиатерогенен ефект при ревматоиден артрит01/12/2008

Вегетарианската безглутенова диета може да намали риска за атеросклероза при пациенти с ревматоиден артрит (RA), показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Arthritis Research & Therapy (1).

Целта на изследването е била да сравни ефектите на вегетарианска диета и добре балансирана невегетарианска диета върху оксидираните липопротеини с ниска плътност (oxLDL) и естествените атеропротективни антитела срещу фосфорилхолин (anti-PCs), определени с ELISA, при хора с активен RA.

В проучването са участвали 66 пациенти (на възраст от 20 до 69 години, с продължителност на заболяването от две до 10 години), които са били рандомизирани на вегетарианска безглутенова (38 души) и на контролна диета (28 души) за период от една година. Контролни серумни проби са били взети на третия и 12-ия месец от началото на двете диети.

Активността на заболяването е дефинирана като наличие на поне два от три признака: сутрешна скованост за най-малко един час, СУЕ =/>30 mm и най-малко шест болезнени или оточни стави.

В сравнение с контролната диета, спазването на вегетарианска диета е било свързано с по-голямо намаление на индекса на телесна маса (BMI) и на нивата на LDL, както и с по-високи нива на имуноглобулин М (IgM) anti-PC (p<0.005).

В групата на вегетарианска диета (10% протеини, 60% въглехидрати и 30% мазнини), намаляване на BMI, на общия и LDL-холестерола е наблюдавано на третия месец, като благоприятните промени са се запазили трайно до 12-тия месец.

Не са били регистрирани промени в нивата на триглицеридите, липопротеините с висока плътност (HDL) или IgG anti-PC. IgA anti-PC са били значимо повишени на третия месец. Установена е била тенденция за намаляване на нивата на IgM anti-PC на 12-ия месец.

В групата на контролна диета (10-15% протеини, 55-60% въглехидрати и 30% мазнини), нивата на IgM anti-PC са били сигнификантно понижени както на третия, така и на 12-ия месец.

„Вегетарианската безглутенова диета може да води при пациентите с RA до промени, които са потенциално протективни срещу развитието на атеросклероза и възпаление (намаляване на LDL, oxLDL и повишаване на anti-PC IgM и IgA)”, коментират авторите. Обратно, добре балансираната невегетарианска диета не повлиява значимо липидните показатели. Ограничение на проучването е малкият брой на участниците в него.

LDL са атерогенни, а oxLDL имат имуностимулиращи и проинфламаторни ефекти, които могат да ускорят развитието на атеросклерозата. Не е известно кои компоненти на вегетарианската диета са довели до наблюдаваните благоприятни промени, но възможността подобна диета да е атеропротективна при пациентите с RA е твърде примамлива, тъй като тази популация болни има висока честота на сърдечносъдови заболявания.

Спазването на вегетарианска безглутенова диета за период от една година при пациенти с RA бе свързана по-рано и с намалена активност на заболяването (подобрени DAS28 и HAQ скорове и редуцирано ниво на С-реактивен протеин) и понижени нива на антитела срещу бета-лактоглобулин и глиадин. (ДЯ)

Използван източник:

1.Elkan A., Sjoberg B., Kolsrud B. et al. Gluten-free vegan diet induces decreased LDL and oxidized LDL levels and raised atheroprotective natural antibodies against phosphorylcholine in patients with rheumatoid arthritis: a randomized study. Arthritis Res Ther 2008, 10:R34 http://arthritis-research.com