Въглеродният сулфид01/12/2008

Въглеродният сулфид (H2S) e главният физиологичен вазодилататор и поради това играе водеща роля в регулацията на артериалното кръвно налягане, показаха резултатите от експериментално изследване, публикувани в списание Science (1).

Преди 20 години, американски изследователи установиха, че азотният окис (NO) е важна сигнална молекула за сърдечносъдова система, поради което бяха номинирани с Нобелова награда.

За първи път, друг естествен газ се свързва с подобно съдоразщиряващо действие. H2S се произвежда в червата, като един от неговите основни източници е алицинът, който се съдържа в чесъна. Именно H2S е причината за „чесновия” дъх и специфичния аромат на кожата след консумация на чесън.

Отговорният ензим за синтеза на H2S е цистатионин гама-лизата (CSE). При мишки с генна делеция на този ензим са били установени силно намалени нива на H2S в серума, сърцето, аортата и други тъкани (с изключение на мозъка).

В сравнение с контролните мишки, при експерименталните модели е било наблюдавано изразено повишаване на артериалното налягане (с почти над 18 mmHg), както и намалена ендотел-зависима вазорелаксация.

CSE се активира от калций-калмодулина в съдовата стена.

По-нататъшното изследане е показало, че мезентериалните артерии на моделите не са реагирали на метахолин (невротрансмитер, който участва в релаксацията на съдовете) за разлика от контролите.

Според авторите, H2S участва в регулацията на артериалното налягане, сходно на NO. Вероятно това откритие ще доведе до разработването на нови антихипертензивни средства. То обяснява защо консумацията на чесън се свързва с понижаващ артериалното налягане ефект.

Използван източник:

1. Yang G., Wu L., Jiang B. et al. H2S as a physiological vasorelaxant: hypertension in mice with deletion of cystathionine g-lyase. Scince 2008, 322: 587-590 http://www.sciencemag.org/magazine.dtl