Тежки инфекции01/12/2008

Тежки инфекции по време на детството, се свързват с ранна изява на ревматоидния артрит (RА), показаха резултати от проучване, публикувани в списание Annals of the Rheumatic Diseases (1).

Предишни изследвания установиха, че някои инфекции играят ролята на пусков механизъм за възникване на автоимунни заболявания на по-късен етап от живота на човек, като резултатите от настоящето проучване поставят въпроса за възможността инфекциите да влияят върху нормалното съзряване на имунната система.

Според авторите, инфекциите през първата година от живота и вероятно факторите, свързани с раждането (размери на плода и време на раждането), могат да се окажат с етиологично значение за патогенезата на RА и на ювенилния артрит.

За да установят риска за развитие на ревматоиден артрит и връзката му с инфекциите в ранното детство, д-р Cecilia Carlens и сътр. са използвали данни от националните регистри на САЩ за хора родени след 1973 година. В проучването случай-контрола са включени 333 случаи на RА, диагностицирани на възраст между 16 и 29 години, и 3334 случаи на ювенилен идиопатичен артрит.

Участниците, които са имали сериозни инфекции през първите 12 месеца от живота си, са имали 1.9 пъти по-висок риск за развитие на ювенилен идиопатичен артрит и 2.6 пъти – за серонегативен RА, но не и на серопозитивен.

Преждевременно родените (<259 дни), както и тези родени с телесно тегло под 3000 грама и малка гестационна възраст, са имали 30% намален риск за развитие на ранен RА. (КП)

Използван източник:

1. Carlens C., Jacobsson L., Brandt L. et al. Perinatal characteristics, early life infections, and later risk of rheumatoid arthritis and juvenile idiopathic arthritis. Ann Rheum Dis. Published Online First: 28 October 2008 http://ard.bmj.com