Терапията с ацетилсалицилова киселина01/12/2008

Терапията с ацетилсалицилова киселина (ASA) и тромболизата в извънболнични условия са най-важните предиктори за подобряване на преживяемостта при пациентите с миокарден инфаркт със ST елевация (STEMI), като важна роля играят и възрастта, систолното артериално налягане и сърдечната честота, показаха резултатите от проучване, публикувани през ноември в списание Heart (1).

Авторите на изследването са направили оценка на вътреболничната смъртност при пациенти със STEMI, като за целта е използвана базата данни Myocardial Infarction National Audit Project (MINAP) във Великобритания. Проследени са били резултатите при 34 722 души. Разработен е бил модел за предсказване на риска, който е включвал 14 критерия.

Данните показват, че вътреболничната смъртност при болните със STEMI е била 10.6%, като най-значимите предиктори за намаляване на смъртността с 50% са били незабавният прием на ASA (Aspirin) и извънболничната тромболиза.

Десетгодишното нарастване на възрастта e било свързано с удвояване на риска за вътреболнична смъртност, а наличието на мозъчносъдова болест е увеличавало тази опасност 1.7 пъти.

Използван източник:

1.Gale C., Manda S., Batin P. et al. Predictors of in-hospital mortality for patients admitted with ST-elevation myocardial infarction: a real-world study using the Myocardial Infarction National Audit Project (MINAP) database. Heart 2008; 94: 1407-1412 http://heart.bmj.com