Ще намалят ли анти-HPV ваксините рака на маточната шийка?01/12/2008

Дългосрочният профил на ефективност и безопасност на анти-HPV ваксините е неустановен, поради което рутинното ваксиниране на всички момичета е прибързано решение, което ще обремени финансово здравната система, смятат авторите на статия, публикувана в американското специализирано списание Journal of Law Medicine & Ethics*(1).

Анти-HPV ваксинацията осигурява почти 100% защита срещу два от онкогенните серотипове на човешкия папиломен вирус – 16 и 18 (при отсъствие на инфекция с тях). Тъй като HPV 16 и 18 се свързват с около 70% от случаите на рак на маточната шийка, то те изглеждат идеален таргет за профилактична интервенция срещу вирус, който може да причинява рак.

Най-оптимистичният сценарий е, че анти-HPV ваксините:

1. осигуряват продължителна протекция

2. имат същия ефект при момичета преди пубертета, както при девойките и младите жени

3. няма да доведат до увеличаване на цервикалните лезии, причинени от други карциногенни серотипове на човешкия папиломен вирус

4. ваксинираните жени също ще провеждат редовен скрининг

Проучването FUTURE II показа, че е необходимо да бъдат ваксинирани 129 девойки и млади жени, за да се избегне един случай на високостепенна лезия на маточната шийка, но разликата е значима само по отношение на намалената честота на цервикална интраепителиална неоплазия степен 2 (CIN 2).

CIN 2 са склонни към спонтанна регресия в 40% от случаите. Освен това, 30% от случаите на рак на маточната шийка се причиняват от онкогенни HPV, които не са включени във ваксината (известни са около 15 такива).

В допълнение на HPV 16 и 18, типове 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 и 82 също са карциногенни или високорискови, а типове 26, 53 и 66 – са вероятно карциногенни, показаха резултатите от проучване при жени с рак на маточната шийка и здрави контроли.

Може ли ваксинацията срещу два от онкогенните HPV (16 и 18) да освободи биологична ниша за други високорискови серотипове в бъдеще?

Например, ваксинирането срещу седем от общо над 80 серотипове на Streptococcus pneumoniaе със седемвалентна антипневмококова ваксина (Prevnar, Wyeth), която бе препоръчана от 2000 година насам от американските CDC за универсално приложение при всички кърмачета, доведе до заместването им със серотипове на S. pneumoniaе, срещу които ваксината не осигурява протекция (регистрирано бе увеличаване на честотата на инфекциите, причинени от други серотипове).

В изследването FUTURE II не участва популация под 15 години, така че то не може да отговори каква е ефективността на ваксината при по-малки момичета (9-15 години).

Ако протектираме с ваксина всяко 12-годишно момиче срещу инфекция с двата онкогенни HPV, при най-оптимистичния математически модел може да се очаква намаление на честотата на цервикалния карцином наполовина през следващите 35 години.

Въвеждането на масов Pap скрининг постига намаление на тази честотата със 75%, показват данните от клиничната практика на American Cancer Society.

Цената на Silgard (Gardasil) на MSD е около $375 за серия от три инжекции (по данни на американските CDC). Това е една от най-скъпите ваксини в света, което може да обясни и защо лобирането в нейна полза е толкова активно (2).

Ваксинацията не отменя необходимостта от редовни гинекологични прегледи или скрининг (Pap цитонамазки, HPV тест). Не е известно дали индуцираната от нея протекция продължава повече от пет години и дали няма да е необходима реваксинация.

Наличието на въпроси, които все още са без окончателни отговори, са причина за опасения по отношение на въвеждането на анти-HPV ваксините в по-мащабни имунизационни програми, според редакционна статия в списание New England Journal of Medicine (3). (ДЯ)

* Journal of Law Medicine & Ethics е издание на American Society of Law, Medicine & Ethics

Използван акроним на проучване:

FUTURE – Females United to Unilaterally Reduce Endo/Ectocervical Disease

Използвани източници:

1. Javitt, G., Berkowitz, D., Gostin, L. Assessing mandatory HPV vaccination: who should call the shots? J Law Med Ethics 2008, 36: 384-395 http://www.jlme.org

2. Gostin L., DeAngelis C. Mandatory HPV vaccination. Public health vs private wealth. JAMA 2007;297:1921-1923 http://jama.ama-assn.org

3. Haug C. Human papillomavirus vaccination – reasons for caution. NEJM 2008, 861-862 http://content.nejm.org