Ревматоидният артрит – най-значим рисков фактор за МИ01/12/2008

Диагнозата ревматоиден артрит (RA) е най-значимият фактор за повишена честота на миокарден инфаркт (МИ) при тази популация болни, показаха резултатите от две проучвания на британски изследователи, представени през октомври на тазгодишния конгрес на Американската колегия по ревматология (абстракт 688).

Данните от анализа са показали, че липидопонижаващите средства намаляват значимо честотата на МИ (-25%, р=0.003), докато антихипертензивните медикаменти са имали много по-малък протективен ефект (-8%, р=0.062).

Пациентите с RA не само, че имат по-висока честота на МИ и развиват МИ на по-ранна възраст, но също така при тях често липсва типичната стенокардна симптоматика, което допълнително повишава риска им за фатални изходи, коментират авторите.

Сравняването на база данни при 34 364 болни с RA и 103 089 здрави контроли (адаптирани по възраст и пол) е показало честота на МИ 6.49 на 1000 души на година сред популацията с RA спрямо 2.96 в контролната група.

Допълнителен анализ е установил, че диагнозата RA има най-силно влияние за повишаване на честотата на МИ (2.23 пъти, р<0.001), като зависимостта се е запазила в сила и след изключване на влиянието на традиционните рискови фактори, приложението на липидопонижаващи средства, антихипертензивни медикаменти или модифициращи болестта антиревматични лекарства (DMARDs)/prednisolone.

В свързано проучване, проведено от същите автори, лечението с DMARDs е било свързано с протективен ефект срещу МИ, докато приложението на prednisolone – с повишен риск. След изключване на влиянието на традиционните рискови фактори, тази връзка е загубила обаче статистическата си достоверност.

Тъй като RA е най-значимият рисков фактор за МИ, то при тези пациенти трябва всички изменяеми традиционни рискови фактори (хипертония, диабет, липидни нарушения, тютюнопушене) да бъдат прицел за агресивен контрол едновременно с усилията за повлияване на активността на RA, съветват авторите. (ДЯ)