Препоръки за профилактика и лечение на затлъстяването в детска възраст01/12/2008

Нови американски препоръки за профилактика и лечение на затлъстяването в детска възраст, разработени от Endocrine Society* и одобрени от Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society*, бяха публикувани в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (1).

Броят на децата и юношите с наднормено тегло и затлъстяване расте в световен мащаб и достига размерите на епидемия. Честотата на затлъстяването варира между отделните етноси и се изчислява средно на 17.1%, като за последните три десетилетия е нараснала четирикратно във възрастовата група 6-11 години и почти трикратно в групата между 12-19 години (2).

Проучването National Health and Nutrition Examination Survey, проведено през 2003-2004 в САЩ, установи, че 17.4% от юношите на възраст между 12 и 19 години са с наднормена телесна маса, а почти 35% са с риск за наднормено тегло.

Здравословният режим, включващ балансирана диета и интензивна физическа активност, трябва да бъдат основна цел, към която да се стремят децата с наднормено тегло. Много често запазването и поддържането на теглото при юношите са достатъчни за намаляване на теглото поради факта, че процесите на растеж не са завършили и не е достигнат крайният ръст.

Децата със затлъстяване са изложени на повишен риск за диабет тип 2, артериална хипертония, липидни нарушения, както и за персистиране на наднорменото тегло и в зряла възраст. Повишена е честотата на сънната апнея, чернодробната стеатоза, холелитиазата и метаболитния синдром. Поради това, обезитетът при подрастващите е болестно състояние, а не само козметичен дефект.

Според новите указания:

– Децата с индекс на телесна маса (ИТМ) над 85-ия персентил за съответната възраст са с наднормено тегло, а тези с ИТМ над 95-ия персентил са със затлъстяване

– При децата с наднормено тегло не се налага провеждането на рутинни ендокринологични изследвания, освен в случаите с нарушения в растежната скорост и пубертетното развитие

– Ако има съмнения за наличие на синдром е необходимо провеждане на консултация с генетик

– Децата трябва да се мониторират за наличие на заболявания, съпътстващи затлъстяването (нарушен глюкозен толеранс, диабет тип 2, хиперлипидемия, артериална хипертония)

– Терапия на първи избор при децата със затлъстяване се явяват промените в стила на живот и начина на хранене, които включват повишена двигателна активност, диетичен режим и поведенчески интервенции

– Диетата на децата със затлъстяване изключва консумацията на калорични храни и напитки (чипсове, вафли, подсладени напитки) при повишен внос на плодове, зеленчуци и фибри; хранене в определени часове, задължителна сутрешна закуска

– Медикаментозното лечение влиза в съображение единствено в случаите, когато промените в стила на живот са неефективни, както и при пациенти с тежко затлъстяване и фамилна обремененост за диабет тип 2 и сърдечносъдова патология в ранна възраст

– Антиобезните медикаменти се изписват задължително от специалист, който добре познава техните нежелани реакции. Терапевтичните възможности включват sibutramine (одобрен от FDA за деца над 16 години); orlistat (одобрен за деца над 12 години); metformin (одобрен за лечение на диабет тип 2 при деца над 10 години, но не и за лечение на затлъстяване); octreotide, leptin, topiramate и растежен хормон (последните четири медикамента не са одобрени за лечение на затлъстяване от FDA)**

– Бариатричната хирургия е средство на избор при юноши с ИТМ над 40 kg/m2 (но под 50 kg/m2) с тежки съпътстващи заболявания, при които промените в стила на живот и фармакотерапията не са постигнали успех. Кандидатите за този вид хирургична интервенция трябва да са мотивирани и да съдействат активно

– Бариатричната хирургия не е показана за деца, за млади момичета, планиращи да забременеят през следващите две години, за пациенти с хранителни разстройства, психични заболявания и генетични синдроми

– Профилактиката на затлъстяването започва още от раждането. Майките трябва да се насърчават да кърмят децата си поне през първите шест месеца. Децата трябва да се научат на здравословен хранителен режим и двигателна култура – да се хранят в определени часове, да приемат определено количество храна, да консумират повече плодове и зеленчуци, да избягват приема на калорична нездравословна храна, да имат интензивно физическо натоварване поне един час дневно

„Целта на лечението при децата с обезитет е възпрепятстване на развитието на съпътстващите заболявания”, коментират авторите. (КД)

* http://www.lwpes.org и http://www.endo-society.org

** Orlistat (Xenical на Roche) е инхибитор на стомашната и панкреасната липаза, намаляващ абсорбцията на мазнини средно с 30%. Медикаментът има незначителен системен ефект, не се натрупва в организма дори при продължително лечение. Нежеланите реакции включват метеоризъм с фекална инконтиненция, мазно зацапване от ректума, позиви за дефекация, абдоминален дискомфорт. Orlistat може да наруши абсорбцията на мастноразтворимите витамини поради инхибиране на панкреасната липаза.

Sibutramine (Reductil на Abbott) е централнодействащ инхибитор на обратното захващане на невротрансмитерите серотонин и норадреналин. Стимулира чувството за ситост (серотонинергично действие) и термогенезата (адренергично действие). Най-често наблюдаваните странични реакции са анорексия, безсъние, констипация, главоболие, сухота в устата, повишаване на артериалното налягане и на сърдечната честота, ЕКГ промени.

Metformin е с изразен липолитичен ефект, като понижава и нивата на лептина. Механизмът му на действие по отношение на редуциране на телесната маса не е напълно изяснен. Данните от няколко малки по размер експериментални изследвания при юноши със затлъстяване доказват, че той намалява ИТМ и хиперинсулинемията, като повлиява благопритно и липидния профил (понижава холестерола и триглицеридите). Най-честите странични действия, свързани с приложението на metformin, са гадене и диария. Metformin няма одобрено показание да се прилага като антиобезно средство както при деца, така и при възрастни.

За допълнителна информация:

Лечение на затлъстяването в юношеска възраст. Доктор Д, Зима 2007 http://mbd.protos.bg

Използвани източници:

1. August G., Caprio S., Fennoy I. et al. Prevention and treatment of pediatric obesity: An Endocrine Society clinical practice guideline based on expert opinion. J Clin Endocrinol Metab 2008, September 9 http://jcem.endojournals.org

2. .Dunican K., Desilets A., Montalbano J. Pharmacotherapeutic options for overweight adolescents. The Annals of Pharmacotherapy 2007; 41(9): 1445-1455 http://www.theannals.com