Преливането на кръв01/12/2008

Преливането на кръв, съхранявана за повече от 26 дни, излага нейните реципиенти на два пъти по-висок риск за нозокомиални инфекции, като рискът се увеличава с удължаване на срока на престояване на кръвта, показаха резултатите от ретроспективно проучване, докладвани на тазгодишната научна асамблея на American College of Chest Physiciens и публикувани през октомври в списание Chest […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.