Омега-3 мастните киселини намаляват смъртността при хронична СН01/12/2008
Дългосрочното приложение на омега-3 полиненаситени мастни киселини (n-3 PUFA) намалява общата смъртност и хоспитализацията по повод на сърдечносъдови причини при болни със симптоматична хронична сърдечна недостатъчност (СН), показаха резултати от многоцентровото, рандомизирано, плацебо-контролирано проучване GISSI-HF*, представено на тазгодишния конгрес на European Society of Cardiology и публикувано в списание Lancet (1, 2). Въпреки че предимствата на n-3 PUFA - докозахексаенова (DHA) и ейкозапентаенова (EPA), установени в проучването, са умерени, добавката им към оптимална медикаментозна терапия при хронична СН дава допълнителни ползи за пациентите, особено като се има предвид ниската им цена, лесния прием и липсата на странични действия. GISSI-HF включва 6975 болни (средна възраст 67 години) с хронична СН (NYHA II-IV), разнообразна етиология и различна левокамерна фракция на изтласкване (LVEF). От анализа са изключени случаи с противопоказания или свръхчувствителност към n-3 PUFA, тежки съпътстващи заболявания, остър коронарен синдром (ОКС) или сърдечна интервенция в предходния месец. Първоначално пациентите са разделени в две групи: n-3 PUFA (805-882 mg ейкозапентаенова киселина и декозахексаенова киселина в приблизително съотношение 1:1.21 дневно, n=3494) или плацебо (n=3481). Най-честите етиологични причини за хроничната СН са били исхемична болест на сърцето (ИБС) и дилатативна и хипертрофична кардиомиопатия. Две трети от изследваните са били със СН функционален клас II по NYHA, а 10% - с LVEF>40%. Пациентите са били основно на терапия с ACE инхибитори, диуретици и бета-блокери. Първична крайна точка на проучването са обща смъртност и хоспитализация поради сърдечносъдови причини. След среден период на проследяване от 3.9 години, е регистрирано значимо намаление както на абсолютния риск (с 1.8%) за обща смъртност (27.3% срещу 29.1%, p<0.041), така и на абсолютния риск за хоспитализация (с 2.3%) поради сърдечносъдови причини (56.7% срещу 59%, р=0.009). След коригиране на статистическите данни е установено, че приемът на n-3 PUFA (DHA и EPA), успоредно с оптимална медикаментозна терапия, намалява с 9% риска за фатален изход и с 8% за хоспитализация поради сърдечносъдова причина, в сравнение с плацебо. Предимствата на n-3 PUFA са регистрирани след втората година от терапията. Степента на намаление на абсолютния риск означава, че е необходимо да се лекуват 56 пациенти в продължение на четири години за превенция на един смъртен случай и 44 – за избягване на един случай на фатален изход или хоспитализация по повод на сърдечносъдови причини. „Предходни резултати от проучването GISSI Prevenzione Тrial при болни с преживян МИ установиха, че n-3 PUFA (DHA и EPA) намаляват риска за фатален изход с 21%, като най-значим е ефектът при болни с риск за внезапна сърдечна смърт и болни след МИ,” заяви д-р Luigi Tavazzi от Cardiovascular Division, University Hospital, Pavia, Италия и участник в програмата GISSI-HF. Американската сърдечна асоциация (AHA) препоръчва приложението на n-3 PUFA (1 g/ден DHA и EPA) за вторична профилактика на сърдечносъдовите инциденти при пациенти с установена коронарна артериална болест. Тази препоръка се отнася само за DHA и EPA, тъй като данните за сърдечносъдовите ползи от алфа-линоленовата киселина (ALA), която е омега-3 полиненаситена мастна киселина от растителен произход (ленено семе, орехи или хранителни добавки с ALA), са по-малко убедителни. При болни с много високи нива на триглицериди - Американската агенция за храните и лекарствата (FDA) е одобрила прием на 4 g/ден DHA и EPA, което води до понижаване на хипертриглицеридемията с 20 до 50%. В уводна статия в Lancet, д-р Gregg Fonarow от University of California в Los Angeles подчертава, че въпреки наличието на спорове относно механизмите на действие, оптималната дозировка и лекарствена форма, добавянето на n-3 PUFA е с доказан ефект по отношение увеличаване преживяемостта при болни със СН (3). (ИТ) За омега-3 мастните киселини: - DHA и EPA са двете омега-3 мастни киселини, които са доказали своята ефективност за вторична профилактика на сърдечносъдовите инциденти при пациенти с установена коронарна болест в две рандомизирани проучвания (GISSI и JELIS**) - Тяхното приложение при случаи с миокарден инфаркт намалява риска за смърт с 29% и риска за внезапна сърдечна смърт с 45% (в GISSI след четири месеца лечение) - Данните за сърдечносъдовите протективни свойства на омега-3 мастната киселина ALA са по-малко убедителни, тъй като под 5% от нея се превръщат в DHA или EPA * GISSI-HF - Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell'Infarto Miocardico Heart Failure ** JELIS - Japan EPA Lipid Intervention Study Използвани източници: 1. Effects of n-3 PUFA in patients with symptomatic chronic heart failure: The GISSI-HF results. Hot Line I. Abstract 234 www.escardio.org 2. GISSI-HF investigators. Effect of n-3 polyunsaturated fatty acids in patients with chronic heart failure (the GISSI-HF trial): a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2008; DOI: 10.1016/S0140-6736 (08)61241-6 www.thelancet.com 3. Fonarow GC. Statins and n-3 fatty acid supplementation in heart failure. Lancet 2008; DOI: 10.1016/S0140-6736(08)61239-8