Новини от фармацевтичните компании01/12/2008

– Novo Nordisk, заедно с фирма Cellaris и Университета в Lund, започнаха разработка за получаване на произвеждащи инсулин човешки стволови клетки, които да се прилагат за лечение на диабет тип 2.

От компанията съобщиха и за нови резултати от проучването IMPROVE (най-голямото обсервационно изследване при диабет, включващо 58 000 пациенти), според които NovoMix 30 подобрява сигнификантно стойностите на кръвната глюкоза при болни с диабет тип 2, които получават за първи път инсулинотерапия, независимо дали преди това са били на перорални антидиабетни средства.

След 26-седмично лечение с NovoMix 30, средните стойности на HbA1c са намалели от 9.4 на 6.9%, което е в границите на препоръчваните от ADA и EASD прицелни стойности от <7% и доближават тези на International Diabetes Federation от 6.5%. Над 57% от включените в IMPROVE са постигнали HbA1c <7%, като редукцията е била най-изразена при нелекувани към момента болни (от 9.9 на 6.7%). Тези подобрения не са били съпроводени от по-висока честота на хипогликемия.

Novo Nordisk съобщи и нови данни от две проучвания (LEAD3 и LEAD4), които доказват ефективността на liraglutide – глюкагоноподобен пептид-1 (GLP-1) аналог за инжекционно приложение.

Резултатите от фаза 3 клинично проучване LEAD 3 са показали, че медикаментът осигурява статистически значим и продължителен контрол на кръвната глюкоза при болни с диабет тип 2, в сравнение с пероралния glimepiride (Amaryl на Sanofi-Aventis).

След период на проследяване от 52 седмици е установено, че приложението на liraglutide 1.8 mg е свързано с постигане на HbA1c <7% при 62% от пациентите, което е било съпроводено и със сигнификантно по-ниска честота на хипогликемия в двете групи с медикамента (1.2 mg и 1.8 mg), в сравнение с glimepiridine.

В LEAD4 е установено, че liraglutide подобрява сигнификантно HbA1c, редуцира телесното тегло и намалява стойностите на кръвната глюкоза, когато се добавя към терапия с metformin и rosiglitazone при болни с диабет тип 2.

Novo Nordisk се надява liraglutide да бъде одобрен в Европа и САЩ през май 2009, което ще засили позициите й на пазара на антидиабетни средства.

– Merck ще съкрати 7200 работни места (12%) до 2011, от които 40% – в САЩ. Това е в допълнение към съкратените вече 10 400 позиции и три производствени мощности в Япония, Италия и САЩ, в изпълнение на рестриктивен план, приет през 2005. От Merck се надяват промените да намалят финансовите разходи с около $8-9 милиарда до 2013 и да увеличат ефективността и конкурентната способност на компанията.

Печалбите на компанията са намалели с 2% (до $5.9 милиарда), което се дължи основно на по-ниски продажби на Vytorin (ezetimibe/simvastatin) и Zetia (ezetimibe). Сред най-продаваните медикаменти на Merck са антихипертензивните Cozaar (losartan) и Hyzaar (losartan/hydrochlorothiazide). Приходите от антиостеопоротичния медикамент Fosamax (alendronate) са намалели наполовина, поради загуба на патентната защита в САЩ през февруари.

Успешно се представят новите антидиабетни средства на компанията. Januvia (sitagliptin) e с приходи от $379 милиона за третото тримесечие, в сравнение с $185 през същия период на миналата година, а Janumet (sitagliptine/metformin) e с продажби от $101 милиона, което далеч надхвърля миналогодишните приходи от $19 милиона.

– Pfizer направи важна промяна в стратегията си, като изостави ранните етапи на проучване на редица медикаменти (сърдечносъдови, липидопонижаващи, против затлъстяване, анемия, гастроинтестинални нарушения, чернодробна фиброза, остеоартрит и заболявания на мускулите).

Това няма да засегна фаза 3 клиничните изследвания, включително за новия експериментален антикоагулант apixaban (съвместна разработка с BMS). Компанията ще фокусира бъдещите си усилия в области като болест на Alzheimer, злокачествени заболявания, обезболяващи средства, диабет, шизофрения, възпалителни процеси и имунология.

Успоредно с това, Pfizer създаде три нови отдела – за първични грижи, специализирано лечение и нововъзникнали пазари, като част от програма за реорганизация. От компанията се надяват това да улесни работата й с лекари, пациенти и правителствени структури.

– BMS и AstraZeneca съобщиха за положителни резултати от ранни проучвания със saxagliptine – нов DPP-4 инхибитор. В 24-седмично проучване са включени 768 болни с диабет тип 2, които са разделени в две групи: сулфонилуреен препарат плюс saxagliptine или плацебо. Другото изследване обхваща 565 пациенти, на които са приложени тиазолидиндион плюс saxagliptine или плацебо.

Добавянето на медикамента към съществуваща терапия спомага за ефективно намаление на стойностите на HbA1c <7%. И в двете проучвания, пациентите на терапия със saxagliptine са постигнали подобрение на кръвната глюкоза на гладно и след нахранване.

Досега ефективността и безопасността на медикамента са проучени в шест фаза 3 клинични изследвания, които обхващат повече от 4000 пациенти. BMS и Astra Zeneca очакват регистрация на saxagliptine в Европа и САЩ през следващата година. Продажбите на медикамента могат да достигнат $2 милиарда. Основен конкурент на фармацевтичния пазар е Januvia (sitagliptine) на Merck.

– Eli Lilly придоби биофармацевтичната компания ImClone срещу $6.5 милиарда, с което възнамерява да разшири портфолиото си от медикаменти срещу рак на белите дробове, гърдата, яйчниците, панкреаса, дебелото черво, главата и шията.

Най-продаваният онкологичен медикамент на Eli Lily – Gemzar (одобрен за лечение на рак на белите дробове, панкреаса, яйчниците и метастазирал рак на гърдата), е с продажби за $1.6 милиарда (данни за 2007), но патентната му защита пада през 2010. От друга страна, произвежданият от ImClone Erbitux (cetuximab) е с увеличение на продажбите с 18% (до $1.3 милиарда).

– Nycomed съобщи обнадеждаващи резултати от две фаза 3 клинични проучвания върху 4500 болни с roflumilast – нов перорален инхибитор на фосфодиестераза 4 за лечение на ХОББ. Приложението на медикамента за период от една година е подобрило FEV1 и е намалило честотата на екзацербации.

На фармацевтичния пазар roflumilast ще се конкурира със Spiriva (tiotropium) на Boehriger Ingelheim и Pfizer, Advair/Seretide (salmeterol/fluticasone) на GSK и Symbicort (budenoside/formoterol) на Astra Zeneca. (ИТ)