Новини от ЕМЕА01/12/2008

Европейската лекарствена агенция (ЕМЕА, http://www.emea.europa.eu) одобри за приложение следните медикаменти: – Azarga (brinzolamide/timolol) на Alcon, за намаление на вътреочното налягане при болни с широкоъгълна глаукома или повишено вътреочно налягане, при които терапията с един медикамент е неефективна. – Kuvan (saproterin dihydrochloride) на Merck, за лечение на хиперфенилаланинемия (hyperphenylalaninaemia – HPA) при възрастни и деца >4 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.