Нов режим на приложение на Pegasys при болни с хепатит С генотип 2 или 3


md 01/12/2008

Европейската комисия одобри нов, по-кратък (16-седмичен) режим за приложение на peginterferon alfa-2a (40 KD) (Pegasys*) плюс ribavirin (Copegus**) за лечение на определени групи болни с хепатит С (генотип 2 или 3). Новият метод ще се използва при пациенти с ниски вирусни нива, които показват бърз вирусологичен отговор в рамките на първите четири седмици от приложената […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.