МЕСЕЧЕН ДИАЛОГ01/12/2008

Най-ценният подарък, който получи българската диабетна общност, бе приетата от Народното събрание Декларация за борба с диабета, според която приоритет на отговорните институции в България трябва да бъде изготвянето на Национална програма и Национален план за действие за профилактика, ранна диагностика и адекватно лечение на диабета в съответствие с препоръките на Европейския парламент, Световната здравна организация и Организацията на обединените нации.

В декларацията, приета по повод на 14 ноември – Световния диабетен ден, народните представители заявяват, че ще съдействат чрез законодателни инициативи за създаване на условия и възможности за прилагане на европейските стандарти за профилактика, лечение и грижи за пациентите с диабет у нас. Необходимо е изграждането и въвеждането на Национален здравен регистър и на всеобхватна национална информационна система на пациентите с диабет в страната, се казва също така в документа.

След приемането на програмата за борба с диабета и плана за действие от Парламента, отговорните институции трябва да предприемат необходимите действия за осигуряване на съответстващо финансиране за ефективно изпълнение на целите, заложени в тези документи. Като наложително се посочва и създаването на ефективни механизми за контрол по изпълнението на целите, заложени в двата документа.

„Заедно срещу диабета”, е мотото на Световния диабетен ден – 14 ноември, рождената дата на един от откривателите на инсулина. Защо на този ден Националният дворец на културата и Мостът на влюбените в София, заедно с още над хиляда паметници на културата и други емблематични сгради в над 115 страни на нашата планета, бяха осветени в синьо, може да прочетете в рубрика Кампания.

За втора поредна година на този ден нашата Национална асоциация на децата с диабет със съдействието на фирма Ново Нордиск организираха благотворителен концерт. Тази, подобно на всички други инициативи в целия свят, бе проведена под мотото „Живот за детето”.

Нашата страна е последна от общо 29 европейски държави по качество на диабетни грижи, показа първото обективно сравняване (изчисляване на Euro Consumer Diabetes Index 2008). Лидер в тази област е Дания (837 точки). Ние сме получили 470 точки.

България страда от сериозни проблеми, свързани със стила на живот (затлъстяване, употреба на алкохол и тютюнопушене), което означава, че повишаването на усилията за превенция трябва да се превърне във водещ приоритет, препоръчат авторите на изследването. Те подчертават, че в нашата страна няма Национален диабетен регистър, липсва информация за качеството на специализираните диабетни грижи в болниците и университетските клиники, пациентските организации не участват при взимането на решения как да се изразходват средствата за лечение на диабета, няма прозрачност…

Необходими са повече специалисти за грижи за стъпалото (подиатри) с цел превенция на свързаните усложнения и ампутациите; повече тренирани диабетни сестри и диетолози, които да се занимават с обучението на пациентите за подобряване на метаболитния контрол; осигуряване на по-добър достъп до скрининг при ОПЛ за ранно диагностициране на диабета; разработване и въвеждане на превантивни програми.

В този брой на МD ви предлагаме новости в лечението на артериалната хипертония, ревматоидния артрит и хроничните хепатит В и С инфекции…

МD е медицински дайджест на новостите в областта на медицината през последните месеци. Предлагаме ви подбор на най-четените от колеги новини в цял свят – затова името МD означава също Медицински Доктор, Медицината Днес, Медицински Дневник…

Редакционният ни екип подбира и сумира информация, публикувана в стотици авторитетни медицински списания (включително в „библиите на световната медицинска информация” – Lancet, New England Journal of Medicine, British Medical Journal, Journal of American Medical Association) и резюмира статии по различни теми, някои от които все още са под печат и са публикувани само он-лайн. Винаги посочваме уебсайта, където може да намерите оригиналната версия на цитираната публикация или поне нейния абстракт.

Приятно четене на МD и не забравяйте да се абонирате!