Лутеин, зеаксантин и витамин Е могат да предпазват от катаракта01/12/2008

Високият хранителен внос на каротеноидите lutein и zeaxanthin (най-богати източници на тези растителни пигменти са жълтите и тъмнозелените листни зеленчуци) както и на витамин Е могат да осигурят при жените защита срещу развитието на възрастово-обусловена катаракта, показаха резултатите от проспективно обсервационно проучване, публикувани в списание Archives of Ophthalmology (1).

Целта на неговите автори е била да тества хипотезата дали диетите с високо съдържание на лутеин/зеаксантин и витамин Е предпазват очната леща от помътняване.

Лутеин и зеаксантин са единствените каротеноиди, които са изолирани в човешките лещи. Наличието в лещите на техни окислени продукти допълнително подкрепя хипотезата, че тези два пигмента играят функционална роля за поддържане на прозрачността на лещите.

Връзката между хранителния прием на двата каротеноида, витамин Е и С и риска за развитието на катаракта е била изследвана при 35 551 жени, участвали в проучването Women’s Health Initiative Observational Study (1994-1998) и наблюдавани за период от средно 10 години.

Извършено е било подробно сравнение между диетите на 2031 жени, развили катаракта по време на проследяването, и 33 520 участнички без увреждане на лещите.

Данните са показали значима обратна корелация между хранителния внос на лутеин, зеаксантин и витамин Е и честотата на дегенеративното очно увреждане.

При мултивариантния анализ, жените, попаднали в най-горния квинтил по отношение на вноса на нутриентите лутеин и зеаксантин (около 6 716 g/ден) са имали с 18% по-нисък риск за катаракта в сравнение с тези в най-долния квинтил (около 1117 g/ден).

Прием на витамин Е в най-горния квинтил (262.2 mg/ден) е бил свързан с 14% по-нисък риск за появата на катаракта в сравнение с най-долния квинтил (4.4 mg/ден).

Между приема на витамин С и риска за увреждане на лещите е била установена статистически недостоверна обратна зависимост.

Тези проспективни данни показват, че развитието на катаракта може да бъде предотвратено с помощта на увеличен внос на двата каротиноида и на витамин Е, смятат авторите. Но, за да се разработят окончателни указания на популационно ниво, са необходими данни от рандомизирано проучване.

За превенция на катарактата изглежда трябва да се увеличи общият внос на зеленчуци и плодове, заявява водещият изследовател на проучването д-р William Christen от Brigham and Women’s Hospital Harvard Medical School в Бостън, САЩ.

По-високият хранителен внос на лутеин и зеаксантин бе свързан с намалена честотата на възрастово-обусловена нуклеарна катаракта (помътняване на централната част на лещата) при по-възрастни жени и в проспективното проучване CAREDS (Carotenoids in Age-Related Eye Disease Study), чиито резултати също бяха публикувани в Archives of Ophthalmology (2).

Проучването CAREDS е проведено при 1802 участнички в Women’s Health Initiative (1994-1998), на възраст 50-79 години, които са били проследени за период от 4-7 години (2001-2004).

Жените, попадащи в най-високия квинтил по отношение на хранителен внос или серумни нива на лутеин и зеаксантин, са развили с 32% по-рядко нуклеарна катаракта в сравнение с тези в най-ниския квинтил.

Богати хранителни източници на лутеин и зеаксантин са: спанак, магданоз, зеле, ряпа, брюкселско зеле, авокадо (съдържа и витамин Е), броколи, царевица, тиквички, зелени салати, марули, моркови, ананас, боровинки, къпини, малини, червено грозде.

Интересен факт е, че тези два каротеноида се съдържат едновременно в жълтите и тъмнозелените листни зеленчуци, както и в яркооцветените плодове. Тяхната защитна функция за очната леща вероятно се дължи на антиоксидантните им свойства. (ДЯ)

Използвани източници:

1.Christen W., Liu S., Glynn R. et al. Dietary carotenoids, vitamins C and E, and risk of cataract in women. A prospective study. Arch Ophthalmol. 2008;126(1):102-109 http://archopht.ama-assn.org

2. Moeller S., Voland R., Tinker L. et al for the CAREDS Study Group. Associations between age-related nuclear cataract and lutein and zeaxanthin in the diet and serum in the Carotenoids in the Age-Related Eye Disease Study (CAREDS), an ancillary study of the Women’s Health Initiative. Arch Ophthtalmol 2008, 126; 3: 354-364