Консумацията на кафе през бременността увеличава риска за ретардация на плода01/12/2008

Консумацията на кафе през бременността е свързана с повишен риск за забавяне на растежа на плода, показаха резултатите oт голямо проспективно наблюдателно проучване на д-р Justin Konje и сътр. от University of Leicester във Великобритания, публикувани през ноември в British Medical Journal (1).

Една чаша кафе съдържа около 100 mg кофеин, една чаша чай – около половината от това количество, но то може да варира в широки граници в зависимост от размера на чашата, начина на приготвяне, сорта кафе или чай. Шоколадът, какаото, колата също съдържат кофеин.

„Кофеинът е най-широко използваният ксенобиотик по време на бременността, който може да повлия неблагоприятно фетоплацентарния кръвоток,” коментират авторите. „Данните от предишни изследвания доказват, че кофеинът води до намаляване на теглото на плода, но допустимото количество, над което приемът се свързва с повишен риск, остава неизяснено”.

Кофеинът се абсорбира бързо от храносмилателния тракт и се метаболизира от цитохром Р450 1А2, ензим, който липсва при плода. Преминава свободно през плацентата, като намалява с близо 25% плацентарния кръвоток. Ефектите на кофеина върху плода се определят от активността на майчиния ензим, показател, който широко варира между отделните индивиди.

Настоящото лонгитудинално проучване обхваща 2635 бременни в 8-12 гестационна седмица, от които е събрана информация за консумацията на кафе един месец преди забременяване и по време на цялата бременност. Клирънсът на кофеина е изчислен въз основа на концентрацията му в скюнката след прием на кафе. Допълнително са изследвани нивата на котинин в слюнката (показател за консумацията на алкохол и тютюнопушене).

При около 60% от бременните основен източник на кофеин е бил чаят. Приемът на кофеин е повлиял неблагоприятно феталния растеж, като ефектът е бил дозозависим. В сравнение с консумация от по-малко от 100 mg кофеин дневно, относителният риск нараства 1.2 пъти за прием на 100 до 199 mg дневно, 1.5 пъти за консумация от 200 до 299 mg дневно и 1.4 за количества над 300 mg дневно (р<0.001).

Средната дневна консумация на кофеин е намаляла през първия триместър, но се е увеличила през третия триместър на бременността. При жените с по-бърз клирънс е била установена по-сигнификантна корелация между приема на кофеин и феталната ретардация, в сравнение с тези с по-бавен кофеинов клирънс (р=0.06).

„Тъй като приемът на кофеин забавя феталния растеж, нашият съвет към жените е да намалят консумацията на всички възможни източници на кофеин по време на цялата бременност,” съветват от екипа на д-р Konje.

„Ние считаме, че подобна препоръка може неоснователно да наплаши жените, които са консумирали кофеин през бременността си”, коментират в уводна статия в списанието Jorn Olsen от University of Southern California, Los Angeles School of Public Health и Bodil Hammer Bech от University of Aarhus в Дания (2). „Препоръчваме на бременните да намалят консумацията на всички съдържащи кофеин напитки, но да не ги заменят с такива с високо съдържание на захар или с алкохол”. (КД)

Използвани източници:

1. CARE Study Group. Maternal caffeine intake during pregnancy and risk of fetal growth restriction: a large prospective observational study Maternal caffeine intake during pregnancy and risk of fetal growth restriction: a large prospective observational study. BMJ 2008, November 3 http://www.bmj.com

2. Olsen J., Bech B. Caffeine intake during pregnancy. BMJ 2008, November 3