Комбинираната терапия01/12/2008

Комбинираната терапия methotrexate плюс etanercept води до продължителна ремисия и предпазва от рентгенологична прогресия пациентите с начален стадий на активен ревматоиден артрит (RA), показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Lancet (1).

В проучването СОМЕТ са участвали 542 пациенти с начален, умерен до тежък ревматоиден артрит с давност поне от три месеца и не по-дълго от две години, които никога не са били лекувани с methotrexate.

Активността на RA е била оценявана по броя на засегнатите стави – най-висок скор 28 (disease activity score in 28 joints – DAS28), а забавянето на рентгенологичната прогресия с помощта на общия модифициран TSS (Total Sharp score) и неговите компоненти – скор за ерозии и скор за стесняване на ставната цепка (JSN).

Първична крайна цел на проучването е била постигане на клинична ремисия и спиране на рентгенологичната прогресия при пациенти с начален активен RA след прилагането на комбинираната терапия methotrexate и etanercept. 92% от участниците са имали тежка форма на заболяването (DAS28 повече от 5.1 точки).

Пациентите са били разделени в две групи и рандомизирани да получават methotrexate като монотерапия и methotrexate с etanercept. Дозировката на methotrexate и в двете групи е била титрирана от 7.5 mg до 20 mg седмично за осем седмици, а дозата на etanercept е била 50 mg/ден, прилагана подкожно.

От 265 пациента, рандомизирани да получават комбинирана терапия, при 132 (близо 50%) е била постигната клинична ремисия, а от групата на монотерапия – при 73 (28%) от 263 пациента (р<0.0001).

Спирането на рентгенологичната прогресия (намаляване на ерозиите и стеснението на свободното пространство в ставата) е било постигнато при 80% от пациентите на комбинирано лечение и при 59% от тези лечение с methotrexate. (КП)

Използван източник:

1. Emery P., Breedveld F., Hall S. et al. Comparison of methotrexate monotherapy with a combination of methotrexate and etanercept in active, early, moderate to severe rheumatoid arthritis (COMET): a randomised, double-blind,parallel treatment trial. Lancet 2008; 372:375-382 http://www.thelancet.com