Калциевата абсорбция01/12/2008

Калциевата абсорбция при децата с артрит е в долната граница на нормата, като нито добавката от витамин Д3, нито допълнителният прием на калций могат да повишат серумните калциеви нива, показаха резутатите от проучване на д-р Laura Hillman и сътр. от University of Missouri в САЩ, публикувани в списание Arthritis and Rheumatism (1).

Данните от няколко други изследвания доказаха, че костната маса и маркерите на костния метаболизъм при децата с артрит са понижени. За да установят дали допълнителният прием на витамин Д3 и/или калций повлияват костната хомеостаза, авторите са проследили 18 пациенти с артрит на възраст между пет и 15 години.

Всеки един от участниците е получил четири различни терапевтични режима (витамин Д3 2000 IU дневно, калций 1000 mg дневно, витамин Д3 с калций и плацебо) за шестмесечен период. Измерени са промените в калциевата абсорбция, костният метаболизъм и костната маса.

Резултатите показват, че калциевата абсорбция е била в долните граници на нормата и нито един от терапевтичните режими не я е повишил. Допълнителният прием на витамин Д3, както и на витамин Д3 с калций е бил свързан с нарастване на серумните нива на 25(ОН)Д. Не е бил установен положителен баланс в костната маса на болните деца с нито един от приложените терапевтични режими.

Според авторите, получените резултати могат да се дължат и на твърде краткия период на лечение, който не позволява да бъдат регистрирани значими промени в костната маса и костната хомеостаза. (КД)

Използван източник:

1.Hillman L., Cassidy J., Chantesa F. et al. Percent true calcium absorption, mineral metabolism, and bone mass in children with arthritis: Effect of supplementation with vitamin D3 and calcium. Arthritis Rheum 2008; 58: 3255-3263 http://www.interscience.wiley.com