Изчисляването на скор01/12/2008

Изчисляването на скор, включващ осем клинични и ангиографски характеристики, може да се използва за предсказване на риска за стент тромбоза (ST) през първата година след имплантирането на медикамент-отделящи стентове (DES), смятат американски интервенционални кардиолози. Максималният сбор от осемте предиктора е 24 точки. Изводите са въз основа на данните при 2487 пациенти с имплантирани paclitaxel DES […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.