Интравитреалните инжекции с bevacizumab01/12/2008

Интравитреалните инжекции с bevacizumab (Avastin) са ефективни при пациенти с високорискова пролиферативна диабетна ретинопатия, показаха резултатите от проучване, представени на тазгодишния конгрес на Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO).

„При повечето от случаите, интравитреалното приложение на bevacizumab подпомага обратното развитие на кръвоизливите в стъкловидното тяло, води до регресия на неоваскуларизацията на ириса и позволява да се проведе панретинална фотокоагулация”, коментират авторите.

В анализа са включени резултатите от ретроспективното проследяване на 113 очи при 93 пациенти с пролиферативна диабетна ретинопатия. При всичките участници е бил инжектиран интравитреално bevacizumab 1.25 mg в доза 0.05 ml след проведено преди това пълно очно изследване.

Контролни офталмоскопии да били проведени между 1 и 3 ден след терапията и един до два месеца след нея.

При 74% от очите е било установено намаление на витреалните хеморагии и при 96% на неоваскуларизацията на ириса. Ползите от лечението са били наблюдавани още на следващия ден след неговото въвеждане.

Необходими са допълнителни изследвания за определяне на дългосрочния профил на ефективност и безопасност на медикамента, смятат авторите. Недостатък на настоящото проучване е, че то не е плацебо-контролирано.

Вevacizumab е инхибитор на съдовия ендотелен растежен фактор. В по-високи дози Avastin се прилага за лечение на някои видове неоплазии.