Имунитетът срeщу хепатит В01/12/2008

Имунитетът срeщу хепатит В при подрастващи, ваксинирани още в кърмаческа възраст, най-вероятно намалява с времето, но засега не е необходимо прилагането на допълнителна доза противохепатитна ваксина, показаха резултатите от проучване на д-р Stephanie Bialek и сътр. от US Centers for Disease Control and Prevention в Atlanta, Georgia, публикувани в The Pediatric Infectious Disease Journal (1).

„До момента нямаме доказателства за нарастване на честотата на хепатит В сред имунизираните подрастващи, поради което не препоръчваме допълнително ваксиниране с рекомбинантна противохепатитна ваксина при тази група от деца и юноши,” твърдят изследователите.

Авторите са проследили честотата на острите инфекции, титъра на протективните антитела (анти-HBs), както и отговора, провокиран след въвеждането на нова, допълнителна доза от противохепатитната ваксина при 105 деца на средна възраст 15 години, ваксинирани с три поредни дози от рекомбинантната ваксина непосредствено след раждане (0-, 1-ви и 6-ти месец).

Осем от всички участници (7.6%) са имали данни за активна HBV инфекция (наличие на анти-HBc антитела), като при трима от тях са установени анти-HBs антитела при началното изследване.

Единствено седем от 97 подрастващи (7.3%), които са били анти-HBc-негативни през 15-годишния период на проследяване, са имали титър на анти-HBs антитела над 10 mIU/mL, като само при двама титърът е бил над 99 mIU/mL.

По-малко от половината участници (46/96, 47.9%), които са получили допълнителна доза от противохепатитната ваксина, са синтезирали анти-HBs антитела в необходимия титър.

Наличието на протективни антитела след допълнителната доза е било по-често при децата, които са имали необходимата концентрация от анти-HBs антитела при първоначалното изследване (на 35-ия месец след раждането; 27/42, 64.3%), в сравнение с тези с недостатъчен титър на протективните антитела (19/54, 35.2%).

„Необходимо е да продължим нашето проучване сред тази група от подрастващи, както и да проведем ново, по-голямо клинично изследване сред младите хора, които са били ваксинирани след раждането, за да установим доколко траен е имунитетът и дали за в бъдеще ще се наложи прием на допълнителни дози от противохепатитната ваксина,” заключават от екипа на д-р Bialek. (КД)

Използван източник:

1. Bialek S., Bower W., Novak R. et al. Persistence of protection against hepatitis B virus infection among adolescents vaccinated with recombinant hepatitis B vaccine beginning at birth: A 15-year follow-up study. Pediatr Infect Dis J 2008; 27: 881-885 http://www.pidj.com